Dataskyddsförordningen

På de här sidorna kan du läsa mer om dataskyddsförordningen, hur den ska tillämpas och vilka rättigheter den enskilde har när det gäller personlig integritet. Välj bland olika områden i menyn till vänster.

Informationen om dataskyddsförordningens bestämmelser som du hittar i menyn till vänster följer på ett ungefär strukturen i dataskyddsförordningen. Informationen på de här sidorna kommer att byggas ut och kompletteras allteftersom vi tar fram nytt material och allteftersom nya vägledningar publiceras. Inledningsvis kommer vi lägga ut kortare texter om centrala bestämmelser och begrepp. Senare kommer vi att komplettera dessa texter med mer utförlig information och vägledningar för olika målgrupper. På andra delar av vår webbplats som handlar om nuvarande regler kommer vi att hänvisa till dessa nya sidor.

Att läsa och förstå dataskyddsförordningen
Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen innehåller 99 artiklar. Vi rekommenderar att läsa dessa tillsammans med de beaktandesatser (skäl) som hör till artikeln. Skälen finns i den första delen av förordningen. Ibland kan det också hjälpa förståelsen om man jämför exempelvis den svenska och engelska versionen av förordningen. Det kan även vara bra att göra en jämförelse med motsvarande bestämmelser i dataskyddsdirektivet från 1995 och personuppgiftslagen.
Läs dataskyddsförordningen i sin helhet

Kommande vägledningar

På EU-nivå pågår ett arbete med att ta fram vägledningar för olika begrepp som är centrala i dataskyddsförordningen.

Läs mer om vägledningarna

Pågående utredningar

Dataskyddsförordningen tillåter, och ibland förutsätter, att medlemsstaterna kompletterar förordningen med nationell lagstiftning. För närvarande pågår ett omfattande utredningsarbete som gäller hur svensk lag ska anpassas till dataskyddsförordningen. Under 2017 kommer det att publiceras flera viktiga lagförslag som kan få stor betydelse för hur förordningen ska tillämpas i Sverige.

Läs mer om pågående utredningar

Senast ändrad 2017-03-08

Den nya dataskyddsförordningen

Läs mer om dataskyddsreformen

Mer information

Har ni synpunkter på informationen får ni gärna sända dem till martin.brinnen@datainspektionen.se.