Vilka regler gäller för dashcams eller vindrutekameror?

Kan jag köpa en dashcam och använda i min bil utan vidare eller behöver jag tillstånd?

Får jag sätta upp en kamera i min bil och vad krävs i så fall?

Så kallade dashcams eller vindrutekameror, det vill säga kameror som sätts upp i bilar och riktas ut på vägen framför fordonet, omfattas av kameraövervakningslagen.

Eftersom en dashcam som används vid vanlig bilkörning är riktad mot vägar och andra platser dit allmänheten har tillträde så krävs ett tillstånd från länsstyrelsen för att få använda kameran. Möjligheten att få ett sådant tillstånd är dock mycket liten.

En orsak till det är att tanken med kameraövervakning är att övervakning endast ska ske för vissa särskilda syften (ändamål), nämligen förebygga brott och olyckor. Dashcams har inte det syftet. Dessutom spelar dashcams in videomaterial, vilket gör att möjligheterna att få tillstånd blir ännu mindre. För att få kameraövervaka platser dit allmänheten har tillträde och dessutom spela in videomaterial, krävs ett extra tungt vägande övervakningsintresse, som exempelvis att platsen som övervakas är särskilt brottsutsatt eller att det finns andra tungt vägande skäl som motiverar bildinspelning.

Skulle du använda en dashcam utan tillstånd från länsstyrelsen riskerar du bland annat att bli skadeståndsskyldig.

Vad gäller för en vindrutekamera i buss eller motorcykel?

Svaret ovan gäller alla typer av fordon, det vill säga även bussar och motorcyklar.

Jag har hört att vindrutekameror, som går att ta bort, inte räknas som fast monterade. Därför ska de inte omfattas av kameraövervakningslagen. Stämmer det?

Nej, det stämmer inte. Helt handhållna kameror, som man håller i sin hand, omfattas inte av kameraövervakningslagen. Men en kamera som exempelvis sätts fast via sugkopp på vindrutan räknas som uppsatt i lagens mening och då omfattas den av reglerna i kameraövervakningslagen. Det spelar ingen roll att kameran har ett snabbfäste som gör att den enkelt kan tas bort.

Kammarrätten i Göteborg har i en dom (juni 2015) bedömt att en mobiltelefon med kamera som sätts i en hållare i en bil eller på en cykel får anses vara manövrerad på platsen och därför inte omfattas av kameraövervakningslagen. Datainspektionen har överklagat domen till Högsta förvaltningsdomstolen.

Vad gäller för backkameror och night vision-kameror?

Backkameror eller andra kameror (som night vision-kameror) som finns monterade på vissa bilar för att underlätta förarens sikt kräver inte något tillstånd från länsstyrelsen för att använda. Dessa kameror är uttryckligen undantagna från tillståndkravet i kameraövervakningslagen.

Mer information

Kameraövervakningslagen

I kameraövervakningslagen finns alla regler för kameraövervakning samlade, både när det gäller platser dit allmänheten har tillträde och platser dit allmänheten inte har tillträde.

Viktiga begrepp

Här reder vi ut några vanliga ord när det gäller kameraövervakning.