Varför har Datainspektionen slutat att använda analysverktyget Google Analytics på sin webbplats?

Fråga:

Datainspektionen använde tidigare analysverktyget Google Analytics för att ta fram besöksstatistik på sin webbplats. Varför har ni slutat att använda verktyget?

Svar:

Datainspektionen använde tidigare verktyget Google Analytics. Google Analytics använder sig av så kallade kakor och registrerar information om hur besökarna använder webbplatsen. Datainspektionen har bedömt att vår användning av verktyget är tillåten enligt 5 a § personuppgiftslagen.

När man använder sig av analysverktyg för webbplatser är det dock två lagar man behöver följa – lagen om elektronisk kommunikation och personuppgiftslagen. De båda lagarna bygger på varsitt EU-direktiv. I Sverige har Post och telestyrelsen (PTS) tillsyn över lagen om elektronisk kommunikation och Datainspektionen har tillsyn över personuppgiftslagen.

Den bestämmelse som gäller för kakor och liknande finns i 6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation. Den bestämmelsen har nyligen ändrats. Det krävs numera ett informerat samtycke från användaren för att en kaka eller liknande ska få sättas. Bestämmelsen ger ett mycket begränsat utrymme till undantag från att inhämta ett samtycke innan till exempel en kaka sätts.

Artikel 29-gruppen, som består av samtliga dataskyddschefer inom EU, har antagit ett yttrande till tolkning av undantagen i den ändrade bestämmelsen. Av yttrandet framgår att bestämmelsen inte ger något utrymme för undantag från samtyckeskravet när det gäller analysverktyg, inte ens om kakorna sätts från den egna webbplatsen.

Den som är ansvarig för en webbplats måste därför inhämta samtycke från den som besöker webbplatsen innan kakor eller liknande sätts. Datainspektionen har, för egen del, bedömt att de ändrade reglerna kommer innebära att samtycken inte kommer lämnas i den utsträckningen som gör det meningsfullt att fortsätt använda Google Analytics.

För mer information avseende hantering av kakor och liknande ber vi att få hänvisa till PTS.

Läs mer om reglerna kring kakor på PTS webbplats

Tillbaka till Frågor och svar