Vad är Safe Harbor-principerna?

Fråga

Vad är Safe Harbor-principerna?

Svar

Det är en samling frivilliga regler om personlig integritet och dataskydd som har tagits fram och beslutats av USA:s handelsdepartement (Department of Commerce - DoC). Organisationer i USA kan anmäla till departementet att de ansluter sig till dessa regler. EU-kommissionen har tidigare bedömt att reglerna (med tillhörande frågor och svar) utgör en adekvat skyddsnivå. Med stöd av den bedömningen har det tidigare ansetts tillåtet att föra över personuppgifter från EU/EES till organisationer i USA som har anslutit sig till reglerna.

Men den 6 oktober 2015 ogiltigförklarade EU-domstolen kommissionens beslut att de så kallade Safe Harbor-principerna säkerställer ett adekvat skydd för överförda personuppgifter. Det innebär att överföringar av personuppgifter till USA som nu sker med stöd av EU-kommissionens beslut om Safe Harbor är olagliga.

På USA:s handelsdepartements webbplats finns en lista över företag som anslutit sig till Safe Harbor-principerna.

Läs mer hos USA:s handelsdepartement

Tillbaka till Frågor och svar