Frågor och svar

Kameraövervakning får bara används när övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset. Som ett allmänt krav för kameraövervakning av alla typer av platser gäller att övervakningen ska bedrivas lagligt, enligt god sed och med hänsyn till enskildas personliga integritet. Här har vi samlat vanliga frågor och svar vi får om kameraövervakning.

Allmänt

 1. Vilken typ av kameraövervakning omfattas av lagen?
 2. Omfattas privatpersoners kameror av kameraövervakningslagen?
 3. Gäller kameraövervakningslagen för alla kameror som är uppsatta i Sverige?
 4. Vad händer om man bryter mot kameraövervakningslagen?
 5. Vad gör de olika myndigheterna som arbetar med kameraövervakning?

Om tillstånd

 1. Behöver man ha tillstånd för att få kameraövervaka en plats dit allmänheten har tillträde?
 2. När räcker det att enbart göra en anmälan till länsstyrelsen?
 3. Hur ansöker man om tillstånd eller gör en anmälan om att få kameraövervaka?
 4. Behöver man ha tillstånd för att kameraövervaka i en bar eller restaurang?
 5. Behöver man ha tillstånd för att kameraövervaka i sin butik?
 6. Måste jag söka om tillstånd för att få sätta upp en övervakningskamera som inte kan identifiera personer?
 7. Behöver man ha tillstånd för kameraövervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde?
 8. Kan jag flytta en av kamerorna som jag redan har fått tillstånd för?

Informera om kameraövervakningen

 1. Måste man informera om att en plats är kameraövervakad?

I bostaden

 1. Jag vill sätta upp kameror i min egen bostad och trädgård. Får jag det?
 2. Får jag sätta upp en titthålskamera i min villadörr?
 3. Får jag sätta upp en titthålskamera i min lägenhetsdörr?
 4. Får en hyresvärd eller en bostadsrättsförening sätta upp övervakningskameror?

På arbetsplatsen

 1. Får arbetsgivaren sätta upp övervakningskameror på arbetsplatsen för att förebygga brott?
 2. Vilka regler finns det för att sätta upp en kamera på en byggarbetsplats?
 3. Kan man informera om kameraövervakningen på arbetsplatsen på annat sätt än med skyltar?
 4. Var måste arbetsgivaren sätta upp skyltar om kameraövervakningen?
 5. Måste arbetsgivaren ta ner kameror som inte längre används?
 6. Får en butiksinnehavare i samband med kameraövervakning även avlyssna ljud från personal eller kunder i butiken?

Drönare

 1. Krävs det tillstånd från länsstyrelsen för att få filma med en drönare?
 2. När får jag tillstånd till att filma med en drönare?
 3. Jag är yrkesfotograf och fotograferar privata tomter med hjälp av en drönare. Behöver jag tillstånd till detta?
 4. Krävs det tillstånd för medier, till exempel tv-bolag, för att använda kameraförsedda drönare i sin verksamhet?
 5. Får jag filma med en drönare på min privata tomt?
 6. Jag har filmat och fotograferat med min drönare. Får jag nu använda mig av det insamlade materialet och exempelvis sälja det, eller begår jag ett brott då?

Nattkameror

 1. Får en vårdgivare sätta upp en nattkamera hemma hos mig?
 2. Får en anhörig sätta upp en kamera hos mig för att se att hemtjänstpersonalen sköter sig?

Övrigt

 1. Hur avgör man om den plats som ska kameraövervakas är "en plats dit allmänheten har tillträde"?
 2. Gäller kameraövervakningslagen om jag sätter upp en kameraattrapp?
 3. Vilka regler gäller för dashcams eller vindrutekameror?
 4. Får man lämna ut material från kameraövervakning till vem som helst?
 5. Får man spela in bilder från kameraövervakning?
 6. Hur ska bild- och ljudmaterial från kameraövervakning skyddas?
 7. Hur länge får man spara material från kameraövervakningen?
 8. Får butiker dela bilder på misstänkta snattare mellan varandra?

Frågor och svar

Frågor och svar om kreditupplysning

Mer information

Kameraövervakningslagen

I kameraövervakningslagen finns alla regler för kameraövervakning samlade, både när det gäller platser dit allmänheten har tillträde och platser dit allmänheten inte har tillträde.

Viktiga begrepp

Här reder vi ut några vanliga ord när det gäller kameraövervakning.