Kreditupplysningslagen (KuL)

Kreditupplysningsföretag samlar in uppgifter om enskilda personers ekonomiska och personliga förhållanden samt om företags ekonomiska förhållanden. Alla personer över 15 år finns registrerade hos de största kreditupplysningsföretagen.

Kreditupplysningslagen ska i första hand skydda de registrerades personliga integritet, men lagen ska också bidra till en effektiv kreditupplysning. Uppgifter om privatpersoner får bara lämnas ut om det finns legitimt behov, till exempel vid kreditprövning, och personen ska få en kopia på informationen för att kunna kontrollera att den är korrekt.
Den som bedriver kreditupplysningsverksamhet ska normalt ha tillstånd från Datainspektionen. Vi kontrollerar att verksamheten sköts på ett korrekt sätt. Ett företag som missköter sig kan bli skadeståndsskyldigt och den ansvarige kan dömas till böter eller fängelse. Du kan se vilka som har tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet under Gällande tillstånd.

Se vilka som har kreditupplysningstillstånd

Nyheter om kreditupplysning

Ja till starkare integritetsskydd vid kreditupplysningar på nätet
Den 17 juni 2010 sa riksdagen ja till regeringens förslag om ändring av kreditupplysningslagen. Lagändringen, som trädde i kraft den 1 januari 2011, ger ett utökat integritetsskydd för enskilda vid kreditupplysningar på nätet.
Läs mer om lagändringen

Kreditupplysningslagen

Frågor och svar om kreditupplysning

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om kreditupplysning.

Dokument

Värt att veta om kreditupplysningar

Informationen på dessa sidor finns även som broschyr. Ladda ner eller beställ som trycksak från vår beställningstjänst.

Externa länkar

Kreditupplysningslagen, SFS 1973:1173
Kreditupplysningsförordningen, SFS 1981:955