Lediga jobb på Datainspektionen

Vill du arbeta på en myndighet i fokus som arbetar för att synliggöra integritetsfrågorna i samhället? Här har du möjlighet att arbeta med högaktuella lagar och områden under ständig utveckling.

Datainspektionen söker en enhetschef

Datainspektionen söker en välmeriterad jurist som enhetschef till Enheten för rättsväsendet, försvar och kameraövervakning (RFK). Enheten har som fokus att bevaka frågor som rör bland annat de brottsbekämpande myndigheternas och försvarsunderrättelsemyndigheternas behandling av personuppgifter. Dessutom löser enheten myndighetens uppgifter enligt kameraövervakningslagen.

Vi söker dig som vill leda och entusiasmera samt, tillsammans med medarbetarna, fortsätta att utveckla enhetens och myndighetens verksamhet. Du ges också möjlighet att arbeta med rolig och utmanande juridik som i förlängningen påverkar alla i samhället.

Arbetsuppgifter

I rollen ingår i första hand att leda medarbetarna i det dagliga arbetet med bland annat tillsynsärenden, överklaganden, remisser, klagomål och förfrågningar. Du förväntas också bidra till att myndigheten uppfyller sina mål och till den löpande utvecklingen av verksamheten som för närvarande är extra mycket i fokus i och med den kommande EU-reformen. Arbetet som enhetschef är både omväxlande och utåtriktat samt innebär kontakter med andra myndigheter och media. Även internationellt arbete förekommer. Du har personalansvar, sitter med i ledningsgruppen och rapporterar direkt till generaldirektören. Du kommer att vara en viktig del i Datainspektionens arbete med att rusta myndigheten och omvärlden med anledning av EU:s dataskyddsreform.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har jurist- eller jur. kand.- examen och som har fullgjort notariemeritering vid tings- eller förvaltningsrätt. Du har ledarerfarenhet från chefskap, projektledning eller motsvarande, i första hand inom offentlig sektor. Du har förmåga att fatta kvalificerade juridiska beslut på delegation från GD. Vi förutsätter att du har en mycket god uttrycksförmåga i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska. Det är meriterande med erfarenhet från överrätt, Åklagarmyndigheten eller annan myndighet som ligger inom enhetens ansvarsområde. Det är också meriterande med erfarenhet av tillsyns-, förändrings- och effektiviseringsarbete.

Dina personliga egenskaper

För att lyckas i rollen behöver du ha mycket goda ledaregenskaper och uppskatta att samarbeta med andra. Du är noggrann och handlingskraftig samt har förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter med fokus på lösningar och resultat. Du månar om en god arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter för samtliga anställda och tycker om att arbeta utifrån ett strategiskt perspektiv. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Tjänsten

Tjänsten är administrativt placerad under generaldirektören. Som enhetschef ingår du i myndighetens ledningsgrupp. Anställningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Godkänd säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning.

Anställningen är en tillsvidareanställning med tidsbegränsat förordnande som enhetschef i tre år med möjlighet till förlängning. Datainspektionen tillämpar sex månaders provanställning.
Omfattning: Heltid

Frågor om tjänsten

För ytterligare information om tjänsten kontakta generaldirektören Kristina Svahn Starrsjö, 08-657 61 57 eller administrativa chefen Karin Malmborg, 08-657 61 29. Facklig representant är juristen Elin Hallström, Saco-föreningen, 08-657 61 15 .

Hur ansöker jag?

Sista dag för ansökan är den 28 maj 2017. Din ansökan skickar du Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm eller via e-post till datainspektionen@datainspektionen.se
Referens dnr 01068-2017.

Övrigt

När beslut om tillsättning har fattats, kommer detta att meddelas på Datainspektionens webbplats.

Inför rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför inte bli kontaktade av rekryterings- och annonsförsäljare.

Överklaga beslut om anställning

Vill du överklaga ett beslut om anställning kan du skriva till oss. Du måste också ha varit sökande i den rekrytering som du överklagar. I ditt brev ska du tala om vilket beslut du överklagar (enge diarienummer), vilken ändring du vill ha av beslutet och dina skäl för detta. Skicka sedan ditt brev till: Datainspektionen, Box 8114, 104 0 Stockholm eller datainspektionen@datainspektionen.se

För att vi ska kunna pröva ditt överklagande, måste vi ha ditt brev via post eller e-post senast tre veckor efter att vi har meddelat tillsättningen. Vi sänder ditt överklagande vidare till Statens överklagandenämnd för prövning.

Om oss

Läs mer om vårt arbetssätt

Övrig information

Intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden. När beslut om tillsättning har fattats, kommer detta att meddelas på Datainspektionens webbplats. Inför rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför inte bli kontaktade av rekryterings- och annonsförsäljare.

Kort om Datainspektionen
Datainspektionen är en statlig myndighet som arbetar för att skydda den enskilda individens rätt till integritet i samhället. Myndigheten har cirka 50 anställda och är belägen på Drottninggatan 29 i centrala Stockholm, i direkt anslutning till ypperliga kommunikationer och service.