Lediga jobb på Datainspektionen

Vill du arbeta på en myndighet i fokus som arbetar för att synliggöra integritetsfrågorna i samhället? Här har du möjlighet att arbeta med högaktuella lagar och områden under ständig utveckling.

Se även Datainspektionen söker jurister längre ner

Datainspektionen söker en enhetschef

Datainspektionen söker en välmeriterad jurist som enhetschef till Enheten för rättsväsendet, försvar och kameraövervakning. Enheten har som fokus att bevaka frågor som rör bland annat de brottsbekämpande myndigheternas och försvarsunderrättelsemyndigheternas behandling av personuppgifter. Dessutom ansvara för myndighetens uppgifter enligt kameraövervakningslagen. Vid enheten arbetar jurister och it-säkerhetsspecialister.

Vi söker dig som vill leda och entusiasmera samt, tillsammans med medarbetarna, fortsätta att utveckla enhetens och myndighetens verksamhet. Du ges möjlighet att arbeta med utmanande juridik som i förlängningen påverkar alla i samhället.

Arbetsuppgifter

I rollen ingår i första hand att leda medarbetarna i det dagliga arbetet med bland annat tillsynsärenden, överklaganden, remisser, klagomål och förfrågningar. Du bidrar till att myndigheten uppfyller sina mål och till den löpande utvecklingen av verksamheten som för närvarande är extra mycket i fokus i och med den kommande EU-reformen. Arbetet som enhetschef är omväxlande och utåtriktat och innebär kontakter med andra myndigheter och media. Även internationellt arbete förekommer. Du har personalansvar, ingår i myndighetens ledningsgrupp och rapporterar direkt till generaldirektören. Du kommer att vara en viktig del i Datainspektionens arbete med att rusta myndigheten och omvärlden med anledning av EU:s dataskyddsreform.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har jurist- eller jur. kand.- examen och som har fullgjort notariemeritering vid tings- eller förvaltningsrätt. Du har ledarerfarenhet från chefskap, projektledning eller motsvarande, i första hand inom offentlig sektor. Du har förmåga att fatta kvalificerade juridiska beslut på delegation från GD. Du har en mycket god uttrycksförmåga i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska. Det är meriterande med erfarenhet från överrätt, Åklagarmyndigheten eller annan myndighet inom enhetens ansvarsområde. Det är meriterande med erfarenhet av tillsyns-, förändrings- och effektiviseringsarbete.

Dina personliga egenskaper

För att lyckas i rollen behöver du ha goda ledaregenskaper och uppskatta att samarbeta med andra. Du är noggrann och handlingskraftig samt har förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter med fokus på lösningar och resultat. Du månar om en god arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter för samtliga anställda och tycker om att arbeta utifrån ett strategiskt perspektiv. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Tjänsten

Som enhetschef ingår du i myndighetens ledningsgrupp. Anställningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning.

Anställningen är en tillsvidareanställning. Datainspektionen tillämpar sex månaders provanställning.
Omfattning: Heltid

Frågor om tjänsten

För ytterligare information om tjänsten kontakta generaldirektören Eva Håkansson, 08-657 61 57 eller administrativa chefen Karin Malmborg, 08-657 61 29. Facklig representant är juristen Elin Hallström, Saco-föreningen, 08-657 61 15.

Hur ansöker jag?

Sista dag för ansökan är den 9 oktober 2017. Din ansökan skickar du Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm eller via e-post till datainspektionen@datainspektionen.se
Referens dnr 01970-2017

Övrigt

När beslut om tillsättning har fattats, kommer detta att meddelas på Datainspektionens webbplats.

Inför rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför inte bli kontaktade av rekryterings- och annonsförsäljare.

Datainspektionen söker jurister

Vill du arbeta på en myndighet i fokus och som verkar för att synliggöra integritetsfrågorna i samhället? På Datainspektionen får du chansen att tillsammans med engagerade kollegor arbeta med högaktuella lagar och rättsområden som är under ständig förändring och utveckling.

I maj 2018 börjar den nya EU-reformen på dataskyddsområdet att tillämpas. Den nya förordningen och det nya direktivet innebär den största förändringen på dataskyddsområdet på flera decennier och får stora konsekvenser för Datainspektionen.

För att kunna lösa de nya uppgifter som kommer att läggas på Datainspektionen söker inspektionen nu flera jurister, för tillsvidareanställning som handläggare vid myndighetens tre operativa enheter.

Arbetsuppgifter

Du kommer att vara en viktig del i Datainspektionens arbete med att rusta myndigheten och omvärlden med anledning av EU-reformen.

Arbetsuppgifterna är omväxlande. En central del av arbetet består av att handlägga ärenden rörande tillsyn, klagomål, samråd, förfrågningar och remisser inom enhetens ansvarsområden. Tillsynsarbetet består bland annat i att leda och delta i inspektioner. I arbetsuppgifterna ingår även att medverka vid Datainspektionens externa utbildningar och att tjänstgöra i inspektionens upplysningstjänst. Du kommer att vara en viktig del i myndighetens samverkan med såväl andra tillsynsmyndigheter som med de aktörer som Datainspektionen granskar. Resor inom och utom riket kan förekomma, till exempel inom ramen för Datainspektionens deltagande i EU-samarbetet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har jurist- eller jur. kand-examen i början eller mitt i karriären. Du ska ha fullgjort notariemeritering vid tings- eller förvaltningsrätt, alternativt ha annan erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete som enligt Datainspektionens bedömning motsvarar notarietjänstgöring. Det är härutöver meriterande om du har något eller några års erfarenhet av arbete med dataskydds- och integritetsfrågor, tillsyn eller revision, EU-rätt, it och remissarbete.

Dina personliga egenskaper

Du arbetar självständigt men har samtidigt en god samarbetsförmåga. Du har en mycket god analytisk förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska. Du har ett gott omdöme och ett intresse av att delta i Datainspektionens utbildnings- och informationsverksamhet. Du kan resa i tjänsten. Ett intresse av och en förståelse för it-frågor och teknik underlättar möjligheterna att kunna lösa arbetsuppgifterna på ett framgångsrikt sätt. Vid tillsättningen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställning

Heltid, tillsvidareanställning. Datainspektionen tillämpar sex månaders provanställning.

Datainspektionen som arbetsgivare

Datainspektionen erbjuder intressanta anställningar och ger våra anställda möjligheter till friskvård på arbetstid och subventionerar dessutom sådana aktiviteter ekonomiskt. Vi verkar från centralt belägna lokaler i Stockholms innerstad, med närhet till kommunikationer och service.

Datainspektionens operativa enheter

Enheten för Myndigheter, vård och utbildning (MVU): Enheten har som fokus att bevaka att de regler som skyddar enskildas privatliv respekteras när omfattande eller särskilt integritetskänsliga personuppgifter behandlas inom e-förvaltning, vård, skola eller forskning.

Enheten för Närings- och arbetsliv (NA): Enheten har som fokus att bevaka frågor rörande bland annat arbetsliv, bank, försäkringsbolag, elektronisk kommunikation, inkasso och kreditupplysning.

Enheten för Rättsväsendet, försvar och kameraövervakning (RFK): Enheten har som fokus att bevaka frågor rörande bland annat de brottsbekämpande myndigheterna och försvarsunderrättelsemyndigheterna. Dessutom löser enheten myndighetens uppgifter enligt kameraövervakningslagen.

Tillträde

Snarast eller efter överenskommelse.

Ansökan

Skriftlig ansökan med personligt brev, meritförteckning och med angivande av diarienummer 01971-2017 ska ha inkommit till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm eller via e-post till datainspektionen@datainspektionen.se, senast måndagen den 9 oktober 2017.

För ytterligare information om tjänsterna kontakta tf. enhetschefen Vilhelm Andersson, enhet RFK, 08 657 61 41, enhetschefen Catharina Fernquist, enhet NA, 08-657 61 18, eller enhetschefen Katarina Tullstedt, enhet MVU, 08-657 61 40.

Fackliga representanter och kontaktpersoner vid Saco-föreningen är jurist Elin Hallström 08 657 61 15.

Övrig information

I urvalsarbetet utgår vi från erfarenhet, utbildning och andra formella och personliga krav som vi angett i annonsen. De kandidater som bäst uppfyller kraven kommer vi att kontakta för en intervju. Hör du inget från oss under de närmaste veckorna betyder det att du inte har gått vidare i rekryteringsprocessen. När rekryteringen är avslutad kommer information om detta att anslås på Datainspektionens anslagstavla och meddelas på inspektionens webbplats.

För tjänstgöring på enhet RFK krävs svenskt medborgarskap. En förutsättning för anställning på den enheten är dessutom att du godkänns vid säkerhetsprövning.

Inför rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför inte bli kontaktade av rekryterings- och annonsförsäljare.

Överklaga beslut om anställning

Vill du överklaga ett beslut om anställning kan du skriva till oss. Du måste också ha varit sökande i den rekrytering som du överklagar. I ditt brev ska du tala om vilket beslut du överklagar (ange diarienummer), vilken ändring du vill ha av beslutet och dina skäl för detta. Skicka sedan ditt brev till: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm eller datainspektionen@datainspektionen.se

För att vi ska kunna pröva ditt överklagande, måste vi ha ditt brev via post eller e-post senast tre veckor efter att vi har meddelat tillsättningen. Vi sänder ditt överklagande vidare till Statens överklagandenämnd för prövning.

Om oss

Läs mer om vårt arbetssätt

Övrig information

Intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden. När beslut om tillsättning har fattats, kommer detta att meddelas på Datainspektionens webbplats. Inför rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför inte bli kontaktade av rekryterings- och annonsförsäljare.

Om Datainspektionen
Datainspektionen är en myndighet som ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet. Myndigheten kontrollerar att lagarna på området följs och verkar för att nya lagar får regler som skyddar integriteten. Vi utbildar och informerar även de som behandlar personuppgifter. EU:s dataskyddsreform, som ska börja tillämpas i maj 2018, innebär stora förändringar på dataskyddsområdet. Datainspektionen kommer att få ytterligare uppgifter och kommer att behöva öka samarbetet med tillsynsmyndigheterna i de andra medlemsstaterna i EU. Datainspektionen har sin verksamhet i centralt belägna lokaler i Stockholm. Myndigheten har idag drygt 50 anställda men förväntas växa under kommande år. Organisationen är platt med korta beslutsvägar.