Lediga jobb på Datainspektionen

Vill du arbeta på en myndighet i fokus som arbetar för att synliggöra integritetsfrågorna i samhället? Här har du möjlighet att arbeta med högaktuella lagar och områden under ständig utveckling.

Datainspektionen söker jurister

Vill du arbeta på en myndighet i fokus och som verkar för att synliggöra integritetsfrågorna i samhället? På Datainspektionen får du chansen att tillsammans med engagerade kollegor arbeta med högaktuella lagar och rättsområden som är under ständig förändring och utveckling.

I maj 2018 börjar den nya EU-reformen på dataskyddsområdet att tillämpas. Den nya förordningen och det nya direktivet innebär den största förändringen på dataskyddsområdet på flera decennier och får stora konsekvenser för Datainspektionen.

För att kunna lösa de nya uppgifter som kommer att läggas på Datainspektionen söker inspektionen nu flera (minst 8 tjänster) jurister, som befinner sig i ett tidigt skede av karriären, för tillsvidareanställning som handläggare vid myndighetens tre operativa enheter.

Arbetsuppgifter

Du kommer att vara en viktig del i Datainspektionens arbete med att rusta myndigheten och omvärlden med anledning av EU-reformen.

Arbetsuppgifterna är omväxlande. En central del av arbetet består av att handlägga ärenden rörande tillsyn, klagomål, samråd, förfrågningar och remisser inom enhetens ansvarsområden. Tillsynsarbetet består bland annat i att leda och delta i inspektioner. I arbetsuppgifterna ingår även att föreläsa vid Datainspektionens externa utbildningar och att tjänstgöra i inspektionens upplysningstjänst. Du kommer att vara en viktig del i myndighetens samverkan med såväl andra tillsynsmyndigheter som med de aktörer som Datainspektionen granskar. Resor inom och utom riket kan förekomma, till exempel inom ramen för Datainspektionens deltagande i EU-samarbetet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har jurist- eller jur. kand-examen. Du ska ha fullgjort notariemeritering vid tings- eller förvaltningsrätt, alternativt ha annan erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete som enligt Datainspektionens bedömning motsvarar notarietjänstgöring. Det är härutöver särskilt meriterande om du har något eller några års erfarenhet av arbete med dataskydds- och integritetsfrågor, tillsyn eller revision, EU-rätt, it och remissarbete.

Dina personliga egenskaper

Du arbetar självständigt men har samtidigt en god samarbetsförmåga. Du har en mycket god analytisk förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska. Du har ett gott omdöme och ett intresse av att delta i Datainspektionens utbildnings- och informationsverksamhet. Du kan resa i tjänsten. Ett intresse av och en förståelse för it-frågor och teknik underlättar möjligheterna att kunna lösa arbetsuppgifterna på ett framgångsrikt sätt. Vid tillsättningen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställning

Heltid, tillsvidareanställning. Datainspektionen tillämpar sex månaders provanställning.

Datainspektionen som arbetsgivare

Datainspektionen erbjuder intressanta anställningar och ger våra anställda möjligheter till friskvård på arbetstid och subventionerar dessutom sådana aktiviteter ekonomiskt. Vi verkar från centralt belägna lokaler i Stockholms innerstad, med närhet till kommunikationer och service.

Datainspektionens operativa enheter

Enheten för Myndigheter, vård och utbildning (MVU): Enheten har som fokus att bevaka att de regler som skyddar enskildas privatliv respekteras när omfattande eller särskilt integritetskänsliga personuppgifter behandlas inom e-förvaltning, vård, skola eller forskning.

Enheten för Närings- och arbetsliv (NA): Enheten har som fokus att bevaka frågor rörande bland annat arbetsliv, bank, försäkringsbolag, elektronisk kommunikation, inkasso och kreditupplysning.

Enheten för Rättsväsendet, försvar och kameraövervakning (RFK): Enheten har som fokus att bevaka frågor rörande bland annat de brottsbekämpande myndigheterna och försvarsunderrättelsemyndigheterna. Dessutom löser enheten myndighetens uppgifter enligt kameraövervakningslagen.

Tillträde

Den 15 augusti 2017 eller efter överenskommelse.

Ansökan

Skriftlig ansökan med personligt brev, meritförteckning och med angivande av diarienummer 820-2017 ska ha inkommit till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm eller via e-post till datainspektionen@datainspektionen.se, senast måndagen den 1 maj 2017.

För ytterligare information om tjänsterna kontakta enhetschefen Nicklas Hjertonsson, enhet RFK, 08 657 61 41, enhetschefen Catharina Fernquist, enhet NA, 08-657 61 18, eller enhetschefen Katarina Tullstedt, enhet MVU, 08-657 61 40.

Fackliga representanter och kontaktpersoner vid Saco-föreningen är juristerna Jonas Axelsson 08-657 61 62 och Elin Hallström 08 657 61 15.

Övrig information

I urvalsarbetet utgår vi från erfarenhet, utbildning och andra formella och personliga krav som vi angett i annonsen. De kandidater som bäst uppfyller kraven kommer vi att kontakta för en intervju. Hör du inget från oss under de närmaste veckorna betyder det att du inte har gått vidare i rekryteringsprocessen. När rekryteringen är avslutad kommer information om detta att anslås på Datainspektionens anslagstavla och meddelas på inspektionens webbplats.

För tjänstgöring på enhet RFK krävs svenskt medborgarskap. En förutsättning för anställning på den enheten är dessutom att du godkänns vid säkerhetsprövning.

Inför rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför inte bli kontaktade av rekryterings- och annonsförsäljare.

Överklaga beslut om anställning

Vill du överklaga ett beslut om anställning kan du skriva till oss. Du måste också ha varit sökande i den rekrytering som du överklagar. I ditt brev ska du tala om vilket beslut du överklagar (enge diarienummer), vilken ändring du vill ha av beslutet och dina skäl för detta. Skicka sedan ditt brev till: Datainspektionen, Box 8114, 104 0 Stockholm eller datainspektionen@datainspektionen.se

För att vi ska kunna pröva ditt överklagande, måste vi ha ditt brev via post eller e-post senast tre veckor efter att vi har meddelat tillsättningen. Vi sänder ditt överklagande vidare till Statens överklagandenämnd för prövning.

Om oss

Läs mer om vårt arbetssätt

Övrig information

Intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden. När beslut om tillsättning har fattats, kommer detta att meddelas på Datainspektionens webbplats. Inför rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför inte bli kontaktade av rekryterings- och annonsförsäljare.

Kort om Datainspektionen
Datainspektionen är en statlig myndighet som arbetar för att skydda den enskilda individens rätt till integritet i samhället. Myndigheten har cirka 50 anställda och är belägen på Drottninggatan 29 i centrala Stockholm, i direkt anslutning till ypperliga kommunikationer och service.