Personuppgiftsombud

Ett personuppgiftsombud är en person som ser till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt inom den egna organisationen. Personuppgiftsombudet kan jämföras med en internrevisor som påpekar fel och brister till den som är personuppgiftsansvarig. När man vill utse ett personuppgiftsombud anmäler man det till Datainspektionen.

Datainspektionen anordnar kurser för personuppgiftsombud, ett bra tillfälle att träffa andra ombud. Om du är osäker på hur lagen ska tillämpas kan du samråda med Datainspektionen. Här på vår webbplats finns en del av tidigare samråd samlade, en faktaresurs som är ett bra stöd. Här hittar du också vårt kursutbud, anmälningsblankett och frågor och svar om personuppgiftslagen.

Mer än 7 100 verksamheter har anmält drygt 4 400 personer som ombud – ett ombud kan representera flera personuppgiftsansvariga. Många ombud är ambitiösa, ordnar lokala utbildningar i personuppgiftslagen och utvecklar rutinerna på sina arbetsplatser.

Anmäla eller avanmäla ett personuppgiftsombud

Om du vill anmäla eller avanmäla ett personuppgiftsombud så använder du en särskild anmälningsblankett.

Har du frågor?
Skicka ett meddelande till vår kontaktperson för personuppgiftsombud med hjälp av formuläret nedan.

Personuppgiftsombud

Forum för personuppgiftsombud
Datainspektionen vill passa på att informera om att det bildats ett nätverk för personuppgiftsombud. Bakom nätverket står en arbetsgrupp med representanter från olika sektorer, som stat, kommun, universitet och näringsliv.
Nätverket kallas för "Forum för dataskydd - ett kompetensnätverk med fokus på integritetsfrågor och behandling av personuppgifter".
Läs mer om nätverket

Mer information

Anmäla eller avanmäla ett personuppgiftsombud

Om du vill anmäla eller avanmäla ett personuppgiftsombud så använder du en särskild anmälningsblankett.

Vill du prata med en jurist?

Mellan klockan 9 och 11 svarar våra jurister på dina frågor. Ring oss på 08-657 61 00.

Dokument

Personuppgiftsombudet

I vår broschyr Personuppgiftsombudet hittar du all information om personuppgiftsombud.

Beställ som broschyr

Du kan också beställa en tryckt broschyr. Besök vår beställningstjänst.