Personuppgiftsombud

Ett personuppgiftsombud är en person som ser till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt inom den egna organisationen. Personuppgiftsombudet kan jämföras med en internrevisor som påpekar fel och brister till den som är personuppgiftsansvarig. När man har utsett ett personuppgiftsombud anmäler man det till Datainspektionen.

En av Datainspektionens huvuduppgifter är att ge service och råd till personuppgiftsombuden. Det gör vi på olika sätt. På vår webbplats har vi ett omfattande informationsmaterial om personuppgiftslagen och dess tillämpning. Vi anordnar kurser för personuppgiftsombud, ett bra tillfälle att träffa andra ombud. Om du är osäker på hur lagen ska tillämpas kan du samråda med Datainspektionen. Här på vår webbplats finns en del av tidigare samråd samlade, en faktaresurs som är ett bra stöd. Här hittar du också vårt kursutbud, anmälningsblankett och frågor och svar om personuppgiftslagen.

Mer än 7 800 verksamheter har anmält drygt 4 900 personer som ombud – ett ombud kan representera flera personuppgiftsansvariga.


Anmäla eller avanmäla ett personuppgiftsombud

Om du vill anmäla eller avanmäla ett personuppgiftsombud så använder du en särskild anmälningsblankett.

Personuppgiftsombud

Mer information

Anmäla eller avanmäla ett personuppgiftsombud

Om du vill anmäla eller avanmäla ett personuppgiftsombud så använder du en särskild anmälningsblankett.

Kontakta Datainspektionen

Datainspektionen ger råd och hjälp till personuppgiftsombuden. Här får du veta mer hur du kan kontakta oss vid såväl enklare som mer komplicerade frågor.

Samråd

Om du som är personuppgiftsombud är tveksam till hur personuppgiftslagen ska tolkas kan du skriva till Datainspektionen för att få råd. Det kallas för samråd.

Vill du prata med en jurist?

Du som är personuppgiftsombud har möjlighet att prata med någon av våra jurister som är specialiserade inom olika områden. Mellan klockan 9 och 11 svarar våra jurister på dina frågor. Ring oss på 08-657 61 00.

Forum för personuppgiftsombud
Datainspektionen vill passa på att informera om att det bildats ett nätverk för personuppgiftsombud. Bakom nätverket står en arbetsgrupp med representanter från olika sektorer, som stat, kommun, universitet och näringsliv.
Nätverket kallas för "Forum för dataskydd - ett kompetensnätverk med fokus på integritetsfrågor och behandling av personuppgifter".
Läs mer om nätverket

Dokument

Personuppgiftsombudet

I vår broschyr Personuppgiftsombudet hittar du all information om personuppgiftsombud.

Beställ som broschyr

Du kan också beställa en tryckt broschyr. Besök vår beställningstjänst.