Vägledningar för personuppgiftsombud

DiarierDatainspektionens webbplats är till för dig som är personuppgiftsombud. Här hittar du fakta, praxis och vägledningar som du kan ha nytta av i din roll som personuppgiftsombud. Framförallt bör du besöka sidorna om personuppgiftslagen och våra frågor och svar. Se också sidan med samråd.

Personuppgiftslagen
Frågor och svar
Samråd

Vägledningar

Datainspektionen tar oftast fram informationsmaterial som riktar sig direkt till personuppgiftsombud och personuppgiftsansvariga:

Kontroll av personuppgiftsbehandlingen hos en personuppgiftsansvarig
Molntjänster och personuppgiftslagen
Personuppgifter i arbetslivet
Positioneringsteknik i arbetslivet
Vilkets lands dataskyddsregler gäller när företag har verksamhet i flera länder?
Statliga myndigheters behandling av personuppgifter
Hur länge får personuppgifter bevaras?
Personuppgifter i sociala medier

Mallar

Exempel på förteckning enligt 39 § PuL, i pdf-format
Exempel på förteckning enligt 39 § PuL, i word-format

Beställ broschyrer och andra trycksaker

Om du behöver vårt informationsmaterial på din arbetsplats, till exempel om du vill utbilda andra eller sprida det vidare i organisationen, kan du beställa det från vår beställningstjänst. Allt är gratis.

Ladda ner och beställ informationsamaterial

Personuppgiftsombud

Mer information

Anmäla eller avanmäla ett personuppgiftsombud

Om du vill anmäla eller avanmäla ett personuppgiftsombud så använder du en särskild anmälningsblankett.

Kontakta Datainspektionen

Datainspektionen ger råd och hjälp till personuppgiftsombuden. Här får du veta mer hur du kan kontakta oss vid såväl enklare som mer komplicerade frågor.

Samråd

Om du som är personuppgiftsombud är tveksam till hur personuppgiftslagen ska tolkas kan du skriva till Datainspektionen för att få råd. Det kallas för samråd.

Vill du prata med en jurist?

Du som är personuppgiftsombud har möjlighet att prata med någon av våra jurister som är specialiserade inom olika områden. Mellan klockan 9 och 11 svarar våra jurister på dina frågor. Ring oss på 08-657 61 00.