På kurs med Datainspektionen

Datainspektionen arrangerar kurser för personuppgiftsombud och andra specialgrupper. Ibland anordnar vi även seminarier och större konferenser om aktuella frågor. Här nedanför hittar du de kurstillfällen som det finns platser kvar till.

Konferens om kameraövervakning

Arbetar du med kameraövervakning? Den 14 november anordnar Datainspektionen en konferens om kameraövervakning. Under konferensen kommer vi bland annat att gå igenom Datainspektionens och länsstyrelsernas roll och funktion på kameraövervakningsområdet, vad man ska tänka på när man söker tillstånd och vad som gäller enligt den nya kameraövervakningslagen som trädde i kraft 2013.

Konferens om kameraövervakning 14/11

Utbildning och konferens

Kontaktperson

Har du frågor om våra utbildningar eller om din anmälan är du välkommen att kontakta Liliann Edlund, telefon: 08-657 61 33, e-post: liliann.edlund@datainspektionen.se.

Vårt kursutbud

Till vänster hittar du de kurstillfällen som det det finns platser kvar till. Vi presenterar kursutbudet för vårterminen i slutet av november och för höstterminen i slutet av april.

Avbokning

Skulle du få förhinder kan du avboka kursen kostnadsfritt fram till en månad före kursstart. Avbokar du senare än en månad men tidigare än tio dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Avbokar du senare än tio dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Du kan även överlåta din kursplats till en kollega.

Sagt om våra kurser

"Jag hade nog inga förväntningar då jag inte visste vad jag skulle förvänta mig, men blev väldigt glatt överraskad, de lyckades göra PuL både förståeligt och inte så mosstråkigt."

"Mycket bra föreläsare och bra diskussioner. Jag är mycket nöjd med dagen"

Utbildningar

Föreläsningar och specialkurser

I mån av tid kan våra specialister gästföreläsa hos myndigheter, företag och organisationer runt om i landet. Kontakta Yvonne Christensson för mer information, e-post yvonne.christensson@datainspektionen.se, tel 08-6576135.