På kurs med Datainspektionen

Nu är samtliga våra kurstillfällen under vårterminen 2017 fullbokade. Tyvärr kommer vi inte att anordna några extra kurstillfällen. Vi hänvisar istället till vårt kursutbud för hösten 2017 som vi publicerar här senare i vår.

Under vårterminen 2017 anordnar Datainspektionens enbart kurser i den kommande dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att vi, till skillnad mot tidigare år, varken kommer ordna några särskilda kurser i personuppgiftslagen eller kurser inriktade på rollen som personuppgiftsombud.

Det kommer att hända mycket under 2017 och flera statliga utredningar presenterar sina förslag avseende den nationella anpassningen till dataskyddsförordningen. Datainspektionen kommer allt eftersom utredningarna presenterar sina förslag informera om dessa på kurserna.

Bortsett från kursen som inriktar sig på informationssäkerhet så motsvarar kurserna i dataskyddsförordningen i huvudsak förra årets kurs "Grundkurs i den nya dataskyddsförordningen". Kurserna är dock förlängda och är nu heldagskurser.

Dataskyddsförordningen – med fokus på offentlig sektor

Den här kursen går igenom den nya dataskyddsförordningens syfte, innehåll och nyheter i förhållande till personuppgiftslagen. Denna endagskurs är till för dig som behöver veta mer om förordningen och hur den kommer att påverka personuppgiftsbehandlingen inom statliga och kommunala myndigheter. Läs mer om kursen och kursprogrammet på nästa sida.

Kurs i dataskyddsförordningen med fokus på den offentliga sektorn 25/4 i Stockholm - Fullbokad!

Kurs i dataskyddsförordningen med fokus på den offentliga sektorn 31/5 i Stockholm - Fullbokad!

Dataskyddsförordningen – med fokus på privat sektor

Den här kursen går igenom den nya dataskyddsförordningens syfte, innehåll och nyheter i förhållande till personuppgiftslagen. Denna endagskurs är till för dig som behöver veta mer om förordningen och hur den kommer att påverka personuppgiftsbehandlingen hos företag, organisation och föreningar. Läs mer om kursen och kursprogrammet på nästa sida.

Kurs i dataskyddsförordningen med fokus på den privata sektorn 23/5 i Stockholm - Fullbokad!

Utbildning och konferens

Kontaktperson

Har du frågor om våra utbildningar eller om din anmälan är du välkommen att kontakta Liliann Edlund, telefon: 08-657 61 33, e-post: liliann.edlund@datainspektionen.se.

Föreläsningar

Under 2017 kan vi tyvärr enbart åta oss uppdrag i en mycket begränsad omfattning. Har du frågor om Datainspektionens föreläsningar så kontakta oss på e-post forelasning@datainspektionen.se.

Priser

Alla priser är exklusive moms. Moms tillkommer på fakturan som skickas två veckor innan kursstart.

Avbokning

Skulle du få förhinder kan du avboka kursen kostnadsfritt fram till en månad före kursstart. Avbokar du senare än en månad men tidigare än tio dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Avbokar du senare än tio dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Du kan även överlåta din kursplats till en kollega.

Utbildningar