På kurs med Datainspektionen

Datainspektionen arrangerar kurser för personuppgiftsombud och andra specialgrupper. Ibland anordnar vi även seminarier och större konferenser om aktuella frågor. Här nedanför hittar du kurstillfällen för vårterminen 2015.

Grundkurs för personuppgiftsombud

Den här kursen är för dig som är eller ska bli personuppgiftsombud. Kommunjurister, bolagsjurister och liknande är också välkomna. Vår målsättning med kursen är att ge dig handfasta tips och råd som du kan ha nytta av i rollen som personuppgiftsombud. Du får också en chans att träffa andra personuppgiftsombud. Kursen är på två dagar och första dagen genomförs tillsammans med Grundkurs i personuppgiftslagen.

Grundkurs för personuppgiftsombud 19–20/5

Grundkurs i personuppgiftslagen

Datainspektionens allmänna kurs i personuppgiftslagen. Denna endagskurs är till för dig som behöver veta mer om hanteringen av personuppgifter i din verksamhet eller på andra områden. Läs mer om kursen och kursprogrammet på nästa sida.

Grundkurs i personuppgiftslagen 17/3

Grundkurs i personuppgiftslagen 19/5

Personuppgiftslagen med fokus på informationssäkerhet

Utbildningen går igenom kraven på säkerhetsåtgärder som personuppgiftslagen ställer på IT-system där personuppgifter behandlas. Genom att presentera verkliga fall och diskutera lösningar förmedlar vi de kunskaper som behövs i kund- och beställarrelationer. Kursen omfattar även en översiktlig genomgång av övriga regler i personuppgiftslagen.

Personuppgiftslagen med fokus på informationssäkerhet 24/3

Utbildning och konferens

Kontaktperson

Har du frågor om våra utbildningar eller om din anmälan är du välkommen att kontakta Liliann Edlund, telefon: 08-657 61 33, e-post: liliann.edlund@datainspektionen.se.

Vårt kursutbud

Till vänster hittar du aktuella kurstillfällen. Vi presenterar kursutbudet för vårterminen i slutet av november och för höstterminen i slutet av april.

Alla priser är exklusive moms. Moms tillkommer på fakturan som skickas två veckor innan kursstart.

Avbokning

Skulle du få förhinder kan du avboka kursen kostnadsfritt fram till en månad före kursstart. Avbokar du senare än en månad men tidigare än tio dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Avbokar du senare än tio dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Du kan även överlåta din kursplats till en kollega.

Sagt om våra kurser

"Jag hade nog inga förväntningar då jag inte visste vad jag skulle förvänta mig, men blev väldigt glatt överraskad, de lyckades göra PuL både förståeligt och inte så mosstråkigt."

"Mycket bra föreläsare och bra diskussioner. Jag är mycket nöjd med dagen"

Utbildningar

Föreläsningar och specialkurser

I mån av tid kan våra specialister gästföreläsa hos myndigheter, företag och organisationer runt om i landet. Kontakta Yvonne Christensson för mer information, e-post yvonne.christensson@datainspektionen.se, tel 08-6576135.