På kurs med Datainspektionen

Datainspektionen arrangerar kurser för personuppgiftsombud och andra specialgrupper. Ibland anordnar vi även seminarier och större konferenser om aktuella frågor. Förutom de egna kurserna kan myndigheten efter en förfrågan föreläsa om olika ämnen.

Höstens kurser är nu fulltecknade. Vi kommer att lägga ut kurserna för våren 2017 i december.

Grundkurs för personuppgiftsombud

Den här kursen är för dig som är eller ska bli personuppgiftsombud. Kommunjurister, bolagsjurister och liknande är också välkomna. Målet med kursen är att du ska få en bild av den nya dataskyddsförordningen och personuppgiftslagen och få tips och råd om hur du praktiskt kan arbeta med dessa regelverk i din roll som personuppgiftsombud. Du får också en chans att träffa andra personuppgiftsombud. Kursen är på två dagar och första dagen genomförs tillsammans med Grundkurs i personuppgiftslagen.

Grundkurs för personuppgiftsombud 15-16/11 - Fullbokad!

Grundkurs i den nya dataskyddsförordningen och personuppgiftslagen

Datainspektionens allmänna kurs i den nya dataskyddsförordningen och personuppgiftslagen. Denna endagskurs är till för dig som behöver veta mer om hanteringen av personuppgifter i din verksamhet eller på andra områden. Läs mer om kursen och kursprogrammet på nästa sida.

Grundkurs i den nya dataskyddsförordningen och personuppgiftslagen 15/11 - Fullbokad!

Kurs i nya dataskyddsförordningen

Den här kursen går igenom den nya dataskyddsförordningen. Denna endagskurs är till för dig som behöver veta mer om vad de nya reglerna kring hanteringen av personuppgifter som väntas träda i kraft 2018 betyder för din verksamhet. Läs mer om kursen och kursprogrammet på nästa sida.

Kurs i nya dataskyddsförordningen 2/12 i Stockholm - Fullbokad!

Personuppgiftslagen med fokus på informationssäkerhet

Utbildningen går igenom kraven på säkerhetsåtgärder som personuppgiftslagen ställer vid elektronisk behandling av personuppgifter. Genom att presentera verkliga fall och diskutera lösningar förmedlar vi de kunskaper som behövs i kund- och beställarrelationer. Kursen omfattar även en översiktlig genomgång av övriga regler i personuppgiftslagen samt utvalda bestämmelser med fokus på informationssäkerhet i den nya dataskyddsförordningen.

Personuppgiftslagen med fokus på informationssäkerhet 8/11 - Fullbokad!

Utbildning och konferens

Kontaktperson

Har du frågor om våra utbildningar eller om din anmälan är du välkommen att kontakta Liliann Edlund, telefon: 08-657 61 33, e-post: liliann.edlund@datainspektionen.se.

Vårt kursutbud

Till vänster hittar du aktuella kurstillfällen. Vi presenterar kursutbudet för vårterminen i början av december och för höstterminen i slutet av april.

Priser

Alla priser är exklusive moms. Moms tillkommer på fakturan som skickas två veckor innan kursstart.

Avbokning

Skulle du få förhinder kan du avboka kursen kostnadsfritt fram till en månad före kursstart. Avbokar du senare än en månad men tidigare än tio dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Avbokar du senare än tio dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Du kan även överlåta din kursplats till en kollega.

Sagt om våra kurser

"Jag hade nog inga förväntningar då jag inte visste vad jag skulle förvänta mig, men blev väldigt glatt överraskad, de lyckades göra PuL både förståeligt och inte så mosstråkigt."

"Mycket bra föreläsare och bra diskussioner. Jag är mycket nöjd med dagen"

Utbildningar