På kurs med Datainspektionen

Under våren erbjuder Datainspektionens kurser i den kommande dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att vi, till skillnad mot tidigare år, varken kommer ordna några särskilda kurser i personuppgiftslagen eller kurser inriktade på rollen som personuppgiftsombud.

Det kommer att hända mycket under 2017 och flera statliga utredningar presenterar sina förslag avseende den nationella anpassningen till dataskyddsförordningen. Datainspektionen kommer allt eftersom utredningarna presenterar sina förslag informera om dessa på kurserna.

Bortsett från kursen som inriktar sig på informationssäkerhet så motsvarar kurserna i dataskyddsförordningen i huvudsak förra årets kurs "Grundkurs i den nya dataskyddsförordningen". Kurserna är dock förlängda och är nu heldagskurser.

Dataskyddsförordningen – med fokus på offentlig sektor

Den här kursen går igenom den nya dataskyddsförordningens syfte, innehåll och nyheter i förhållande till personuppgiftslagen. Denna endagskurs är till för dig som behöver veta mer om förordningen och hur den kommer att påverka personuppgiftsbehandlingen inom statliga och kommunala myndigheter. Läs mer om kursen och kursprogrammet på nästa sida.

Kurs i dataskyddsförordningen med fokus på den offentliga sektorn 25/4 i Stockholm

Kurs i dataskyddsförordningen med fokus på den offentliga sektorn 31/5 i Stockholm

Dataskyddsförordningen – med fokus på privat sektor

Den här kursen går igenom den nya dataskyddsförordningens syfte, innehåll och nyheter i förhållande till personuppgiftslagen. Denna endagskurs är till för dig som behöver veta mer om förordningen och hur den kommer att påverka personuppgiftsbehandlingen hos företag, organisation och föreningar. Läs mer om kursen och kursprogrammet på nästa sida.

Kurs i dataskyddsförordningen med fokus på den privata sektorn 14/3 i Stockholm

Kurs i dataskyddsförordningen i Göteborg

Den här kursen går igenom den nya dataskyddsförordningens syfte, innehåll och nyheter i förhållande till personuppgiftslagen. Denna endagskurs är till för dig som behöver veta mer om förordningen och hur den kommer att påverka personuppgiftsbehandlingen hos statliga och kommunala myndigheter, företag, organisation och föreningar. Läs mer om kursen och kursprogrammet på nästa sida.

Kurs i dataskyddsförordningen 21/3 i Göteborg

Kurs i dataskyddsförordningen med fokus på informationssäkerhet

Den här kursen går igenom den nya dataskyddsförordningen med särskilt fokus på informationssäkerhet. Denna endagskurs är till för dig som behöver kunskap om dataskyddsförordningen krav på säkerhetsåtgärder vid hantering av personuppgifter. Läs mer om kursen på nästa sida.

Kurs i dataskyddsförordningen med fokus på informationssäkerhet 22/2 i Stockholm

Utbildning och konferens

Kontaktperson

Har du frågor om våra utbildningar eller om din anmälan är du välkommen att kontakta Liliann Edlund, telefon: 08-657 61 33, e-post: liliann.edlund@datainspektionen.se.

Priser

Alla priser är exklusive moms. Moms tillkommer på fakturan som skickas två veckor innan kursstart.

Avbokning

Skulle du få förhinder kan du avboka kursen kostnadsfritt fram till en månad före kursstart. Avbokar du senare än en månad men tidigare än tio dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Avbokar du senare än tio dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Du kan även överlåta din kursplats till en kollega.

Sagt om våra kurser

"Jag hade nog inga förväntningar då jag inte visste vad jag skulle förvänta mig, men blev väldigt glatt överraskad, de lyckades göra PuL både förståeligt och inte så mosstråkigt."

"Mycket bra föreläsare och bra diskussioner. Jag är mycket nöjd med dagen"

Utbildningar