Kurs i dataskyddsförordningen med fokus på informationssäkerhet 22/2 i Stockholm

Välkommen till en innehållsrik endagskurs i dataskyddsförordningen med ett särskilt fokus på informationssäkerhet.

Kursen innehåller en översiktlig genomgång av dataskyddsförordningen men fokus ligger på bestämmelserna om informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter. Under kursen går vi igenom de krav på säkerhetsåtgärder som dataskyddsförordningen ställer vid behandling av personuppgifter till exempel kommande skyldigheter avseende incidentrapportering och konsekvensbedömningar. 

Kursen ges i föreläsningsform.

Kursledarna är it-säkerhetsspecialister eller jurister på Datainspektionen och de har bred erfarenhet avseende integritetsskyddslagstiftning. 

Kursen riktar sig till systemutvecklare, systemleverantörer, it-chefer, it-utvecklare, affärs- och verksamhetsutvecklare, informations- och kommunikationsansvariga och andra som behöver kunskap om dataskyddsförordningen krav på säkerhetsåtgärder vid hantering av personuppgifter.

Kursen börjar med kaffe och registrering kl. 08.30-09.00 och avslutas cirka 15.00. Vi kommer att vara i Spårvagnshallarna i Stockholm.

Läs mer om kurslokalerna och hur du hittar hit

Datum: 2017-02-22
Plats: Spårvagnshallarna Ort: Stockholm
Kurslängd: 1 dag Pris: 3500,00 kr, exkl moms
Sista anmälningsdatum: 2017-02-15

Sista anmälningsdatum är passerat

Det går inte längre att anmäla sig till den här kursen.

Utbildning och konferens

Kontaktperson

Har du frågor om våra utbildningar eller om din anmälan är du välkommen att kontakta Liliann Edlund, telefon: 08-657 61 33, e-post: liliann.edlund@datainspektionen.se.

Föreläsningar

Under 2017 kan vi tyvärr enbart åta oss uppdrag i en mycket begränsad omfattning. Har du frågor om Datainspektionens föreläsningar så kontakta oss på e-post forelasning@datainspektionen.se.

Priser

Alla priser är exklusive moms. Moms tillkommer på fakturan som skickas två veckor innan kursstart.

Avbokning

Skulle du få förhinder kan du avboka kursen kostnadsfritt fram till en månad före kursstart. Avbokar du senare än en månad men tidigare än tio dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Avbokar du senare än tio dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Du kan även överlåta din kursplats till en kollega.

Utbildningar