meny

Arbetar du som dataskyddsombud inom offentlig sektor? 29/1

Datainspektionen ordnar en konferens för dataskyddsombud inom offentlig sektor.

Dagen kommer bland annat ta upp den gränsdragningsproblematik som kan finnas mellan dataskyddslagstiftning och andra relevanta regelverk, till exempel offentlighets- och sekretesslagen.

I en paneldebatt kommer dataskyddsombud från olika verksamheter diskutera de möjligheter och utmaningar som ett dataskyddsombud har inom sitt uppdrag. Det kommer att finnas utrymme att ställa frågor både till panelen och Datainspektionen. 

Konferensen hålls på City Conference Centre - Norra Latin Drottninggatan 71B i Stockholm. Programmet startar kl. 9.00 och avslutas cirka 16. Registrering och kaffe/ te med smörgås från kl. 08.30.

Inbjudan riktar sig uteslutande till dig som arbetar som dataskyddsombud inom offentlig sektor. Att delta kostar 500 kronor vilket inkluderar lunch och kaffe i pauserna.

Ansvariga för dagen är jurister från enheten för myndigheter, vård och utbildning på Datainspektionen. För mer information kontakta Maria Bergdahl, projektledare, 08-657 61 36

 

  • Datum:2019-01-29
  • Plats:City Conference Centre - Norra Latin
  • Ort:Stockholm
  • Kurslängd:1 dag
  • Pris:500 kr
  • Sista anmälningsdatum:2019-01-22