meny

Ett år med dataskyddsreformen - Göteborg 28 maj

Datainspektionen bjuder in till vårens konferens där du får lära dig mer om hur dataskyddsreformen tillämpats i praktiken under det första året och utmaningarna i framtiden. 

Konferensen kommer att inledas av Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelin som talar om erfarenheterna av dataskyddsreformens första år. Därefter följer en europeisk utblick, senaste nytt inom aktuella frågor och en paneldebatt med fokus på framtidsfrågor. Under konferensen kommer även resultatet av Datainspektionens första nationella integritetsrapport att presenteras. 

Konferensen ger möjlighet till nätverkande och erfarenhetsutbyte och riktar sig främst till dig som arbetar med dataskydds- och integritetsskyddsfrågor inom privat eller offentlig sektor. Konferensen riktar sig även till dig som av annan anledning vill fördjupa dina kunskaper inom dataskydds- och integritetsskyddsfrågor. Exempel på målgrupper är personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden och dataskyddsombud.

Dagen börjar med kaffe och registrering kl. 08.30-09.00 och avslutas cirka 16.00. I avgiften om 3 700 kr ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe. Vi kommer att vara i Scandic Crowns lokaler, som ligger i centrala Göteborg.

Konferensprogram Ett år med dataskyddsreformen (Göteborg)

Välkommen med din anmälan!

--------------

Program

08:30

Kaffe och registrering

09.00

Inledning
Karin Lönnheden, stabschef på Datainspektionen, inleder konferensen med att hälsa välkommen och informera om dagen. 

Ett år med dataskyddsreformen – vad har hänt?
Lena Lindgren Schelin, Datainspektionens generaldirektör, talar om dataskyddsreformen och dess tillämpning i Sverige det första året.

Sveriges roll i det europeiska samarbetet
Frida Orring, jurist på Datainspektionen, berättar om pågående arbete och delaktighet i det växande samarbetet inom EU.

Fika

Hur är det ställt med integritetsskyddet i Sverige?
Karin Lönnheden, stabschef, och Christina Torell, omvärldsanalytiker, presenterar resultaten från Datainspektionens första nationella integritetsrapport sedan dataskyddsreformens ikraftträdande. 

Dataskyddsombud om integritetsskyddet 
Dataskyddsombud från privat och offentlig sektor kommenterar och reflekterar över resultaten från den nationella integritetsrapporten i ett panelsamtal.

12.00

Lunch

Bjørn Erik Thon 
Norska Datatilsynets generaldirektör talar om Norges arbete och erfarenheter kring införandet av dataskyddsreformen.

Aktuella frågor – vad pågår just nu?
Experter från Datainspektionen berättar om pågående arbete och erfarenheterna hittills inom olika områden, bland annat

• Aktuell tillsyn
• Personuppgiftsincidenter 
Kamerabevakning  

Fika

Utmaningar och möjligheter – en framåtblick
Ett panelsamtal om framtida möjliga hot och åtgärder inom data- och integritetsskyddsområdet med bland andra Pia Sandvik, VD på RISE, Linda Swirtun, programansvarig för digital hälsa på Vinnova, Niklas Huss, Innovationschef på Länsförsäkringar, Carolina Brånby, jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv, Ängla Eklund, jurist på Delphi och verksamhetschef på Institutet för Juridik och Internet samt Lena Lindgren Schelin, Datainspektionens generaldirektör. 

16.00

Avslutning

  • Datum:2019-05-28
  • Plats:Scandic Crown
  • Ort:Göteborg
  • Kurslängd:
  • Pris:3 700 kr
  • Sista anmälningsdatum:2019-05-28
FULLBOKAT