meny

Kamerabevakning och dataskydd – Malmö 22 maj

Välkommen till en heldagskurs om de nya reglerna för kamerabevakning. Kursen fokuserar på dataskyddsförordningen (GDPR) och den nya kamerabevakningslagen. Målet är att du ska veta vad du behöver tänka på när du tillämpar de nya reglerna om kamerabevakning i praktiken.

Kursen kommer att ta upp följande:

  • En introduktion till kamerabevakningslagen
  • Kamerabevakning enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
  • Praktisk tillämpning av kamerabevakningsreglerna

Delar av kursen ägnas åt konkreta övningar och deltagarnas frågor.

Kursledarna är jurister på Datainspektionen med specialisering inom kamerabevakningsområdet.

Målgrupp och förkunskapsnivå

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar med eller ansvarar för kamerabevakning som innebär personbevakning. Exempel på målgrupper: personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden, dataskyddsombud, säkerhetsansvariga, rådgivare, och andra inom offentlig eller privat verksamhet som hanterar frågor om kamerabevakning.

För att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt är det bra om du har grundläggande kunskaper om dataskyddsregelverken. På Datainspektionens webbplats finns vägledningar till kamerabevakningsreglerna och till själva dataskyddsförordningen (GDPR).

Tid och plats

Registrering och kaffe från 8.30. Programmet startar kl. 9 och avslutas ca. 15.30.

Vi kommer att vara på Malmö Arena i Malmö.

  • Datum:2019-05-22
  • Plats:Malmö Arena
  • Ort:Malmö
  • Kurslängd:1 dag
  • Pris:3 700 kr
  • Sista anmälningsdatum:2019-05-22