meny

Molntjänster i offentlig sektor - 1 april

Välkommen till en heldagsutbildning för den offentliga sektorn. 

Under dagen kommer vi att med utgångspunkt från molntjänster beskriva och analysera tillämpningen av dataskyddsförordningen (GDPR).  Det finns många komplexa frågor kring molntjänster i den offentliga sektorn och de rör olika rättsområden. Denna utbildning kommer att fokusera på dataskyddsreglerna, men även beröra andra relevanta regelverk. Målet är att ge den personuppgiftsansvarige verktyg att bedöma de rättsliga förutsättningarna för en planerad behandling av personuppgifter.

Utbildningen kommer att ta upp följande: 

Vem är personuppgiftsansvarig och vem är biträde
När gör man en konsekvensbedömning
När begär man förhandssamråd
När är det en tredjelandsöverföring och vad gäller då
It-säkerhet i molnet
Personuppgiftsincidenter i molnet
Ansvarsskyldighet, vad innebär det i praktiken
Biträdets skyldigheter

Delar av utbildningen ägnas åt deltagarnas frågor.

Ansvariga för dagen är jurister och IT-säkerhetsspecialister på Datainspektionen med inriktning på offentlig sektor.

Målgrupp och förkunskapsnivå 
Kursen riktar sig till dig som arbetar med dataskyddsfrågor för offentlig sektor. Exempel på målgrupper: representanter för personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden, dataskyddsombud, verksjurister, utvecklare av verksamhetsstöd, leverantörer av drift-/it-tjänster och säkerhetsansvariga inom offentlig verksamhet.  

För att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt är det bra om du har grundläggande kunskaper om dataskyddsregelverken. På Datainspektionens webbplats finns vägledningar till GDPR.

Praktisk information
Dagen börjar med kaffe och registrering kl. 08.30-09.00 och avslutas cirka kl. 16.00. I avgiften om 3700 kr ingår förmiddagskaffe och lunch. Vi kommer att vara i World Trade Center som ligger i centrala Stockholm. 

Läs mer om World Trade Center

  • Datum:2019-04-01
  • Plats:World Trade Center
  • Ort:Stockholm
  • Kurslängd:1 dag
  • Pris:3 700 kr
  • Sista anmälningsdatum:2019-04-01