meny

Hanterar du anställdas personuppgifter? – 9 maj

Datainspektionen bjuder in till en utbildning för dig som är verksam inom arbetslivet. 

Utbildningen riktar sig särskilt till arbetsgivare, HR-personal och andra som har inflytande över hur anställdas personuppgifter behandlas. Syftet är att ge dig information som är till nytta för din organisations arbete med dataskyddsfrågor rörande anställda. 

Under dagen behandlas de mest centrala frågorna kring hanteringen av personuppgifter i arbetslivet. Det omfattar bland annat: 

Kan anställda samtycka till behandling av personuppgifter?
Vad gäller vid kontroll av anställdas IT-utrustning?
Får arbetsgivaren läsa anställdas e-post?
Hur får positioneringsteknik användas? 
När får kamerabevakning ske på arbetsplatsen?
Vad gäller när personuppgifter behandlas vid rekrytering?
Vilka personuppgifter kan skicka med e-post?

För att knyta ihop säcken avrundas dagen med en frågestund inför vilken du erbjuds en möjlighet att i förväg inkomma med dina frågor. Vi kommer därefter att välja ut och diskutera de frågor som berör flest. 

Antalet deltagare uppgår till max 80 personer – först till kvarn gäller. 

Ansvariga för dagen är jurister på Datainspektionens enhet för näring- och arbetsliv, med bred erfarenhet av personuppgiftsfrågor inom arbetslivet. 

Dagen börjar med kaffe och registrering kl. 09.30-10.00 och avslutas cirka 16.00. I avgiften om 3700 kr ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch. Vi kommer att vara i Norra Latins lokaler, som ligger i centrala Stockholm. 

Läs mer om Norra Latin och hur du hittar dit

  • Datum:2019-05-09
  • Plats:City Conference Centre - Norra Latin
  • Ort:Stockholm
  • Kurslängd:1 dag
  • Pris:3 700 kr
  • Sista anmälningsdatum:2019-05-09
FULLBOKAT