Dataskyddsreformen

Allt om dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. På de här sidorna får du veta mer om vad de nya reglerna innebär.

Läs mer om dataskyddsförordningen (GDPR)

Guide för dig som är småföretagare

Vad behöver småföretag tänka på för att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen (GDPR)? Läs vår guide för att hjälpa små företag att förbereda sig inför de nya dataskyddsreglerna. Guiden är framtagen för verksamt.se av Datainspektionen och Tillväxtverket.

Till guiden

Förberedelser för personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden
Datainspektionen har tagit fram två vägledningar som tar upp viktiga frågor som personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden bör ta ställning till redan nu för att förbereda sig den nya dataskyddsförordningen.
Läs vägledningen Förberedelser för personuppgiftsansvariga
Läs vägledningen Förberedelser för personuppgiftsbiträden

Det här är dataskyddsreformen

Det nya regelverket består av två rättsakter men mest central är den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för behandling av personuppgifter generellt. Därutöver har EU antagit ett direktiv om personuppgiftsbehandling som utförs av brottsbekämpande verksamheter.

EU-kommissionen har dessutom lämnat förslag till en ny förordning om integritet och elektronisk kommunikation som ska gälla för tele- och internetoperatörer och som ska ersätta det nuvarande direktivet 2002/58/EG vilket har genomförts i Sverige genom bestämmelser i lagen om elektronisk kommunikation. Kommissionen har samtidigt lämnat förslag till en ny förordning som reglerar EU-institutionernas behandling av personuppgifter.

Här kan du läsa den nya dataskyddsförordningen:

Svensk version av dataskyddsförordningen (webbversion)
Svensk version av dataskyddsförordningen (pdf-version)
Engelsk version av dataskyddsförordningen (pdf-version)

Övriga lagtexter

Dataskyddsdirektivet för brottsbekämpande myndigheter
Förslag till förordning om integritet och telekommunikation (e-privacy)
Förslag till förordning om dataskyddsregler för EU:s institutioner

Lär dig mer om dataskyddsförordningen
Datainspektionen ger många kurser i den nya dataskyddsförordningen.
Läs mer om Datainspektionens utbildningar

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen
Dataskyddsombud

Förordningstexten
Enkla grunder
Missbruksregeln upphör
Tillämpningsområde
Principer för behandling
Rättslig grund
Känsliga personuppgifter
Registrerades rättigheter
Skyldigheter för de som behandlar personuppgifter
Överföring utanför EU/EES
Dataskyddsmyndighetens roll

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

Externa länkar

EU-kommissionens webbsida om dataskydd