Dataskyddsförordningen

På de här sidorna kan du läsa mer om dataskyddsförordningen (GDPR), hur den ska tillämpas och vilka rättigheter den enskilde har när det gäller personlig integritet. Välj bland olika områden i menyn till vänster.

Informationen om dataskyddsförordningens bestämmelser som du hittar i menyn till vänster följer på ett ungefär strukturen i dataskyddsförordningen. Informationen kommer att byggas ut och kompletteras allteftersom vi tar fram nytt material och nya vägledningar publiceras.

Att läsa och förstå dataskyddsförordningen
Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen innehåller 99 artiklar. Vi rekommenderar att läsa dessa tillsammans med de beaktandesatser (skäl) som hör till artikeln. Skälen finns i den första delen av förordningen. Ibland kan det också hjälpa förståelsen om man jämför exempelvis den svenska och engelska versionen av förordningen. Det kan även vara bra att göra en jämförelse med motsvarande bestämmelser i dataskyddsdirektivet från 1995 och personuppgiftslagen.
Dataskyddsförordningen i sin helhet (webbversion)
Dataskyddsförordningen i sin helhet (pdf-version)

Lär dig mer om dataskyddsförordningen
Datainspektionen anordnar många kurser i den nya dataskyddsförordningen.
Läs mer om Datainspektionens utbildningar

Kommande vägledningar

På EU-nivå pågår ett arbete med att ta fram vägledningar för olika begrepp som är centrala i dataskyddsförordningen.

Läs mer om vägledningarna

Pågående utredningar

Dataskyddsförordningen tillåter, och ibland förutsätter, att medlemsstaterna kompletterar förordningen med nationell lagstiftning. För närvarande pågår ett omfattande utredningsarbete som gäller hur svensk lag ska anpassas till dataskyddsförordningen. Under 2017 kommer det att publiceras flera viktiga lagförslag som kan få stor betydelse för hur förordningen ska tillämpas i Sverige.

Läs mer om pågående utredningar

Senast ändrad 2017-10-23

Den nya dataskyddsförordningen

Läs mer om dataskyddsreformen

Nyheter

Ny information om dataskyddsreformen och dataskyddsförordningen (GDPR).

Följ oss också på Twitter

Följ oss på Twitter så missar du ingen ny information om dataskyddsförordningen som Datainspektionen publicerar.

Pressmeddelanden

Externa länkar

EU-kommissionens webbsida om dataskydd