Dataskyddsförordningen

På de här sidorna kan du läsa mer om dataskyddsförordningen (GDPR), hur den ska tillämpas och vilka rättigheter den enskilde har när det gäller personlig integritet. Välj bland olika områden i menyn till vänster.

Guide för dig som är småföretagare

Vad behöver småföretag tänka på för att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen (GDPR)? Läs vår guide för att hjälpa små företag att förbereda sig inför de nya dataskyddsreglerna. Guiden är framtagen för verksamt.se av Datainspektionen och Tillväxtverket.

Till guiden

Anmäl dataskyddsombud till Datainspektionen
Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska skickas till Datainspektionen. Här läser du mer om hur du gör.

Dataskyddsförordningens syfte

Läs mer om dataskyddsförordningens syfte.

Att läsa och förstå dataskyddsförordningen
Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen innehåller 99 artiklar. Vi rekommenderar att läsa dessa tillsammans med de beaktandesatser (skäl) som hör till artikeln. Skälen finns i den första delen av förordningen. Ibland kan det också hjälpa förståelsen om man jämför exempelvis den svenska och engelska versionen av förordningen. Det kan även vara bra att göra en jämförelse med motsvarande bestämmelser i dataskyddsdirektivet från 1995 och personuppgiftslagen.
Dataskyddsförordningen i sin helhet (webbversion)
Dataskyddsförordningen i sin helhet (pdf-version)

Introduktion till dataskyddsförordningen

Här förklarar Datainspektionens jurist Elisabeth Jilderyd grunderna i den nya dataskyddsförordningen.

Dataskyddsförordningen för företagare

Se Datainspektionen förklara vad dataskyddsförordningen innebär för företagare. 2 februari sände organisationen Företagarna ett direktsänt samtal där Datainspektionen deltog.

Övrig information

Kommande vägledningar

På EU-nivå pågår ett arbete med att ta fram vägledningar för olika begrepp som är centrala i dataskyddsförordningen.

Läs mer om vägledningarna

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen
Dataskyddsombud

Förordningstexten
Enkla grunder
Missbruksregeln upphör
Tillämpningsområde
Principer för behandling
Rättslig grund
Känsliga personuppgifter
Registrerades rättigheter
Skyldigheter för de som behandlar personuppgifter
Överföring utanför EU/EES
Dataskyddsmyndighetens roll

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

Externa länkar

EU-kommissionens webbsida om dataskydd