Känsliga personuppgifter, uppgifter om brott och personnummer

Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen. Det handlar om så kallade känsliga personuppgifter som till exempel personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om hälsa och sexualliv, men även personuppgifter som rör lagöverträdelser som innefattar brott. Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla sådana personuppgifter. Det finns dock flera undantag från förbudet. Även personnummer kan räknas till personuppgifter som är särskilt integritetskänsliga.

I Sverige arbetar för närvarande ett antal utredningar med att se över och ta fram kompletterande svensk lagstiftning när det gäller känsliga personuppgifter, uppgifter om lagöverträdelser och personnummer.

Läs mer om pågående utredningar

Här kan du läsa mer om om känsliga personuppgifter, uppgifter om lagöverträdelser och personnummer:

Detta är känsliga personuppgifter
När känsliga personuppgifter får behandlas
Personuppgifter som rör lagöverträdelser
Personnummer och samordningsnummer

Rättsinformation
Artikel 9 (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter)
Artikel 10 (behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål samt överträdelser)
Artikel 87 (behandling av nationella identifikationsnummer)
Skäl 10, 34–35, 51–56, 75

Senast ändrad 2017-05-02

Den nya dataskyddsförordningen

Tillbaka till dataskyddsreformen
Tillbaka till dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).