Dataskyddsförordningen för företagare

Vad du som företagare behöver veta om dataskyddsförordningen (GDPR)

Många företagare undrar vad de behöver göra när dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, börjar gälla i maj 2018. På den här sidan har vi samlat lite hjälp till dig som är företagare.

Guide för dig som är småföretagare

Vad behöver småföretag tänka på för att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen (GDPR)? Läs vår guide för att hjälpa små företag att förbereda sig inför de nya dataskyddsreglerna. Guiden är framtagen för verksamt.se av Datainspektionen och Tillväxtverket.

Till guiden

Datainspektionen hos Företagarna play

Se Datainspektionen förklara vad dataskyddsförordningen innebär för företagare. 2 februari sände organisationen Företagarna ett direktsänt samtal där Datainspektionen deltog.

Dataskyddsförordningen på sex sidor

EU-kommissionen har tagit fram en 6-sidig infograf med information om den kommande dataskyddsförordningen med speciellt fokus på små- och medelstora företag.

Läs infografen som pdf-dokument

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).