Förberedelser

EU:s nya regelverk för personuppgiftsbehandling börjar gälla 25 maj 2018. Den som behandlar personuppgifter (personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden) har ett stort arbete med att förbereda sina verksamheter inför det nya regelverket. Datainspektionen har tagit fram två vägledningar för förberedelsearbetet.

Förberedelser för personuppgiftsansvariga
Förberedelser för personuppgiftsbiträden

Det nya regelverket kräver också omfattande förberedelser av medlemsstaterna med anpassning av de nationella reglerna. För närvarande arbetar ett antal utredningar med att ta fram kompletterande svensk lagstiftning. Här hittar du en översikt.

Pågående lagstiftningsarbete

Datainspektionen arbetar tillsammans med övriga dataskyddsmyndigheter inom EU med att förbereda det nya regelverket genom bland annat information och utbildningar. Arbetet sker inom den så kallade Artikel 29-gruppen. Här hittar du information om gruppens förberedelser.

Samarbete inom EU – Artikel 29-gruppen

Det nya regelverket innebär också nya utmaningar för Datainspektionen. Myndigheten arbetar sedan 2015 för att förbereda organisationen för nya uppgifter.

Läs mer om hur Datainspektionen arbetar med dataskyddsreformen

Senast ändrad 2017-10-23

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

Följ oss på Twitter

Följ oss på Twitter @Dataskydd2018 så missar du ingen ny information om dataskyddsförordningen som Datainspektionen publicerar.