Nyheter

Ny information om dataskyddsreformen och dataskyddsförordningen (GDPR).

Följ oss också på Twitter

Gå till sida: 1, 2.

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

Pressmeddelanden om dataskyddsreformen