Vägledningar på svenska

8 november 2017

Vägledningar från 29-gruppen översatta till svenska

Nu finns det svenska översättningar av flera av vägledningarna från den så kallade 29-gruppen i EU. Du hittar vägledningarna och mer information på följande sidor:

Dataportabilitet
Dataskyddsombud
Ansvarig tillsynsmyndighet
Konsekvensbedömningar

RSS
Här kan du prenumerera på våra nyheter via RSS.