Dataskyddsombud

Frågor och svar om dataskyddsförordningen

Denna sida har nu ersatts av följande information på vår webbplats:

Dataskyddsombud
Måste vi utse ett dataskyddsombud?
Vad gör ett dataskyddsombud?
Vem kan vara dataskyddsombud?
Informera om att ni har ett dataskyddsombud
Om dataskyddsombud i förordningen

EU:s dataskyddsreform

Tillbaka till Frågor och svar

Läs mer om EU:s dataskyddsreform

Här får du veta mer om EU:s dataskyddsreform och när de nya reglerna kan komma att införas i svensk lagstiftning.