Patientdatalagen

Här har vi samlat några aktuella frågor och svar om patientdatalagen.

Allmänt

 1. Vad är en patientjournal/sjukjournal?
 2. Kan jag få skadestånd om vårdgivaren inte uppfyller kraven i patientdatalagen?
 3. Kan till exempel sjuksköterske- och läkarstudenter titta på uppgifter i det elektroniska journalsystemet när de är ute på praktiktjänstgöring?

Sammanhållen journalföring

 1. Vad menas med sammanhållen journalföring?
 2. Om min vårdcentral börjar visa min patientjournal för andra vårdmottagningar som ingår i en sammanhållen journalföring, måste de inte informera mig om det?
 3. Kan alla som jobbar inom vården ta del av mina uppgifter när min vårdgivare använder sig av sammanhållen journalföring?
 4. Vem är personuppgiftsansvarig vid sammanhållen journalföring?
 5. Får uppgifter om en avliden person finnas kvar i en sammanhållen journal?
 6. Får olika vårdgivare dokumentera i samma patientjournal?

Spärrar

 1. Hur spärrar jag min patientjournal?
 2. Vad innebär en spärr i patientjournalen hos en och samma vårdgivare?
 3. Vad innebär en spärr mellan olika vårdgivare (det vill säga när det är frågan om sammanhållen journalföring)?
 4. Vi har så känsliga uppgifter i vår verksamhet. Kan vi själva spärra dem mot andra vårdenheter?
 5. Hur ska en spärr inom en vårdgivares verksamhet hanteras i en nödsituation om patienten inte kan medge att den hävs?

Registerutdrag och loggutdrag

 1. Kan jag begära att få se min egen patientjournal?
 2. Kan jag få reda på vem som har tittat i min journal hos min vårdgivare?
 3. Kan jag begära att få ett registerutdrag från min vårdgivare med stöd av 26 § personuppgiftslagen?

Övrigt

 1. Får socialtjänsten ha direktåtkomst till hälso- och sjukvårdens dokumentation?
 2. Får kommunens biståndshandläggare logga in och ta del av uppgifter i ett patientjournalsystem?
 3. Får den som arbetar i vården gå in i journalsystemet för att läsa sin egen journal?
 4. Vilken rätt har apotekspersonal att ta del av patientuppgifter vid indragningar av läkemedel? (Frågor och svar om PuL)

Frågor och svar

Patientdatalagen

Mer information

Läs mer om patientdatalagen

Patientdatalagen reglerar bland annat sammanhållen journalföring, inre sekretess, patienternas möjlighet att spärra uppgifter och hur patienten kan få direktåtkomst till sina uppgifter.

Så här spärrar du din journal
För att spärra sin patientjournal måste man vända sig till sin vårdgivare, till exempel sin vårdcentral eller husläkarmottagning. Datainspektionen har tyvärr inga möjligheter att hjälpa till med frågor som rör enskildas journaler.