Får den som arbetar i vården gå in i journalsystemet för att läsa sin egen journal?

Fråga

Får den som arbetar i vården gå in i journalsystemet för att läsa sin egen journal?

Svar

Nej. Eftersom den som arbetar i vården inte har något uppdrag att delta i vården av sig själv och inte heller av andra skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården, får denne inte logga in i journalsystemet och ta del av dessa uppgifter.