Får kommunens biståndshandläggare logga in och ta del av uppgifter i ett patientjournalsystem?

Fråga

Får kommunens biståndshandläggare logga in och ta del av uppgifter i ett patientjournalsystem?

Svar

Nej, det är bara de som arbetar hos en vårdgivare i hälso- och sjukvården som får göra det. Kommunens biståndshandläggare arbetar inom socialtjänsten.

Läs mer om direktåtkomst från socialtjänsten