Får olika vårdgivare dokumentera i samma patientjournal?

Fråga

Får olika vårdgivare dokumentera i samma patientjournal?

Svar

Nej. Bestämmelserna om sammanhållen journalföring ger inte någon möjlighet för olika vårdgivare att dokumentera i samma patientjournal. Det är bara den vårdgivare som upprättat patientjournalen som får dokumentera i den.