Får socialtjänsten ha direktåtkomst till hälso- och sjukvårdens dokumentation?

Fråga

Får socialtjänsten ha direktåtkomst till hälso- och sjukvårdens dokumentation?

Svar

Nej, det får den inte.

Det är endast den som arbetar hos en vårdgivare och som deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete som får ta del av patientuppgifterna (4 kap. 1 § patientdatalagen).

Bestämmelser som tillåter direktåtkomst mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst saknas.

Även om en direktåtkomst inte är tillåten finns det möjligheter att på andra sätt lämna ut uppgifter elektroniskt mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Om socialtjänsten begär ut patientuppgifter och det finns stöd av ett samtycke från den enskilde eller efter en sekretessprövning, kan uppgifterna lämnas ut.