Får uppgifter om en avliden person finnas kvar i en sammanhållen journal?

Fråga

Får uppgifter om en avliden person finnas kvar i en sammanhållen journal?

Svar

Nej. Sammanhållen journalföring är inte möjlig för avlidna personer.