Hur ska en spärr inom en vårdgivares verksamhet hanteras i en nödsituation om patienten inte kan medge att den hävs?

Fråga

Hur ska en spärr inom en vårdgivares verksamhet hanteras i en nödsituation om patienten inte kan medge att den hävs?

Svar

Spärren får hävas om det är frågan om en allvarlig akutsituation och patienten inte är i ett sådant tillstånd att hen kan ta ställning till samtyckesfrågan och uppgifterna bedöms vara av betydelse för de vård- eller behandlingsinsatser som omgående måste sättas in. Med tanke på patientens säkerhet ska vårdgivaren i en sådan situation inte avvakta patientens samtycke.