Hur spärrar jag min patientjournal?

Fråga

Hur spärrar jag min patientjournal?

Svar

För att spärra din patientjournal måste du vända dig till din vårdgivare, till exempel den läkarmottagning eller vårdcentral dit du brukar gå. Behöver du mer information är det också din vårdgivare du ska fråga. Datainspektionen har tyvärr inga möjligheter att hjälpa till med att visa eller spärra din patientjournal.

Tillbaka till frågor och svar om patientdatalagen

Frågor och svar

Patientdatalagen

Mer information

Patientdatalagen

Reglerna för behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården samlas i patientdatalagen. Lagen reglerar bland annat sammanhållen journalföring, inre sekretess, patienternas möjlighet att spärra uppgifter och hur patienten kan få direktåtkomst.