Kan jag begära att få ett registerutdrag från min vårdgivare med stöd av 26 § personuppgiftslagen?

Fråga

Kan jag begära att få ett registerutdrag från min vårdgivare med stöd av 26 § personuppgiftslagen?

Svar

Ja, enligt 26 § personuppgiftslagen har du rätt att gratis, en gång per kalenderår, få besked om vilka personuppgifter om dig som din vårdgivare behandlar. Den regeln är tillämplig även vid vårdgivares behandling av patientuppgifter enligt patientdatalagen.

Läs mer om registerutdrag

Frågor och svar

Patientdatalagen

Mer information

Patientdatalagen

Reglerna för behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården samlas i patientdatalagen. Lagen reglerar bland annat sammanhållen journalföring, inre sekretess, patienternas möjlighet att spärra uppgifter och hur patienten kan få direktåtkomst.