Kan jag begära att få se min egen patientjournal?

Fråga

Kan jag begära att få se min egen patientjournal?

Svar

Ja, enligt patientdatalagen har du som patient rätt att få se vad som står om dig i din egen patientjournal. En vårdgivare har också möjlighet, men ingen skyldighet, att låta dig få tillgång till journalen via Internet.

Tillbaka till frågor och svar om patientdatalagen

Frågor och svar

Patientdatalagen

Mer information

Patientdatalagen

Reglerna för behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården samlas i patientdatalagen. Lagen reglerar bland annat sammanhållen journalföring, inre sekretess, patienternas möjlighet att spärra uppgifter och hur patienten kan få direktåtkomst.