Kan studenter titta på uppgifter i det elektroniska journalsystemet när de är ute på praktik?

Fråga

Kan till exempel sjuksköterske- och läkarstudenter titta på uppgifter i det elektroniska journalsystemet när de är ute på praktiktjänstgöring?

Svar

För att en studerande ska få behörighet till och kunna ta del av uppgifter om en patient i patientjournalsystemet krävs det att studenten är inblandad i vården och behandlingen av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för att fullgöra sitt arbete inom hälso- och sjukvården. Normalt förutsätter det såväl att patienten har gett sitt samtycke samt att praktikantens åtgärder sker under en handledares uppsikt och ledning. Om det inte är så ska man inte kunna ta del av patientjournalerna.

Tillbaka till frågor och svar om patientdatalagen

Frågor och svar

Patientdatalagen

Mer information

Patientdatalagen

Reglerna för behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården samlas i patientdatalagen. Lagen reglerar bland annat sammanhållen journalföring, inre sekretess, patienternas möjlighet att spärra uppgifter och hur patienten kan få direktåtkomst.