Vad innebär en spärr i patientjournalen hos en och samma vårdgivare?

Fråga

Vad innebär en spärr i patientjournalen hos en och samma vårdgivare?

Svar

Som patient har du rätt att spärra alla dina vårduppgifter, det vill säga uppgifter som behövs för vård och behandling. Exempel på sådana uppgifter är diagnoser, läkemedel, besöket, provsvar och röntgenbilder.

Att uppgifterna är spärrade hos en och samma vårdgivare innebär att de inte finns tillgängliga för andra vårdenheter/vårdprocesser hos vårdgivaren genom elektronisk åtkomst. När man pratar om elektronisk åtkomst menar man personalens möjligheter att med hjälp av datorer få tillgång till personuppgifter. Vad som exakt menas med vårdenhet och vårdprocess står inte i patientdatalagen utan det är upp till varje vårdgivare att själv bedöma och göra gränsdragningarna utifrån den egna verksamheten och därmed vilka spärrar som kan finnas. Tänk på att rätten att spärra uppgifter endast gäller elektroniska system som journalsystem och patientadministrativa system och inte pappersjournaler.

Tillbaka till frågor och svar om patientdatalagen

Frågor och svar

Patientdatalagen

Mer information

Patientdatalagen

Reglerna för behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården samlas i patientdatalagen. Lagen reglerar bland annat sammanhållen journalföring, inre sekretess, patienternas möjlighet att spärra uppgifter och hur patienten kan få direktåtkomst.