Vad innebär en spärr mellan olika vårdgivare?

Fråga

Vad innebär en spärr mellan olika vårdgivare (det vill säga när det är frågan om sammanhållen journalföring)?

Svar

Varje vårdgivare ska föra sina egna patientjournaler. Genom så kallad sammanhållen journalföring får vårdgivarna möjlighet att elektroniskt ge eller få åtkomst till patientuppgifter hos en annan vårdgivare. Om uppgifterna är spärrade innebär det att andra vårdgivare inte har någon direktåtkomst till uppgifterna.

En spärr kan på patientens begäran gälla samtliga uppgifter i vårddokumentationen. Det man inte kan spärra är själva informationen att det finns spärrade uppgifter och vilken vårdgivare som har gjort spärren. Det finns ingen skyldighet, men däremot en möjlighet, för en vårdgivare att lägga en spärr endast i förhållande till någon eller vissa vårdgivare som ingår i den sammanhållna journalföringen.

Tillbaka till frågor och svar om patientdatalagen

Frågor och svar

Patientdatalagen

Mer information

Patientdatalagen

Reglerna för behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården samlas i patientdatalagen. Lagen reglerar bland annat sammanhållen journalföring, inre sekretess, patienternas möjlighet att spärra uppgifter och hur patienten kan få direktåtkomst.