Vi har så känsliga uppgifter i vår verksamhet. Kan vi själva spärra dem mot andra vårdenheter?

Fråga

Vi har så känsliga uppgifter i vår verksamhet. Kan vi själva spärra dem mot andra vårdenheter?

Svar

Den enda som har rätt att spärra vårduppgifter är enligt patientdatalagen patienten. En vårdenhet eller vårdprocess kan alltså inte på eget bevåg spärra patienters uppgifter mot andra enheter eller processer. Men om en vårdgivare har särskilt känsliga personuppgifter ska man alltid överväga om andra vårdenheter och vårdprocesser ska ges teknisk möjlighet till åtkomst till uppgifterna, beroende på de andras behov av uppgifterna. Detta skulle dock inte innebära att uppgifterna spärras utan att vårdgivaren gör bedömningen att de andra enheterna och processerna aldrig kommer att behöva uppgifterna för sitt arbete och att de därför aldrig kan vara behöriga att ta del av uppgifterna.

Tillbaka till frågor och svar om patientdatalagen

Frågor och svar

Patientdatalagen

Mer information

Patientdatalagen

Reglerna för behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården samlas i patientdatalagen. Lagen reglerar bland annat sammanhållen journalföring, inre sekretess, patienternas möjlighet att spärra uppgifter och hur patienten kan få direktåtkomst.