Jag har fått ett kravbrev från Njord. Vad ska jag göra?

Jag har fått ett krav från en dansk advokatfirma som heter Njord och som hävdar att jag laddat ner film olagligt. Men, det har jag inte. Vad ska jag göra?

Om man får ett kravbrev för en fordran som man inte anser sig vara skyldig att betala bör man bestrida detta. Kontakta den som har skickat kravet och beskriv på vilket sätt du anser att kravet är felaktigt. Det bästa är om du skriver ner dina invändningar och sparar en kopia.

Läs mer om hur man ska göra när man fått ett inkassokrav

Får min internetoperatör verkligen lämna ut uppgifter om min surfning? Måste jag åtminstone inte bli informerad om det?

Svensk domstol kan besluta att en internetleverantör ska ge en rättighetshavare (exempelvis en filmproducent som äger upphovsrätten till en film) information om vilken abonnent som har ett visst IP-nummer. Det krävs att rättighetshavaren visar sannolika skäl för att det har begåtts ett immaterialrättsligt intrång, i detta fall påstådd olaglig fildelning, med hjälp av den aktuella adressen.

Internetleverantören är skyldig att skicka en skriftlig underrättelse till den som de utlämnade uppgifterna gäller. Detta ska ske tidigast en månad efter utlämnandet och senast tre månader efter utlämnandet.

När jag bestred kravet skickade Njord över en lista med IP-adresser som uppges ha använts för fildelning. Får Njord verkligen skicka dessa uppgifter till mig?

Njord Lawfirm har sitt huvudkontor i Danmark. Troligtvis är frågan om utlämnande av personuppgifter från Njord Lawfirm därför en fråga för dataskyddsmyndigheten i Danmark:

Mer information om kraven från Njord:
Läs mer hos PRV
Läs mer hos Hallå Konsument