Får en butiksinnehavare i samband med kameraövervakning även avlyssna ljud från personal eller kunder i butiken?

Fråga:

Får en butiksinnehavare i samband med kameraövervakning även avlyssna ljud från personal eller kunder i butiken?

Svar:

Det krävs tillstånd (banker undantagna) för att få avlyssna ljud i samband med kameraövervakning av en plats dit allmänheten har tillträde, till exempel en butik. För att få tillstånd till ljudavlyssning krävs det mycket starka skäl. Den som är ansvarig för övervakningen måste kunna visa att behovet av att avlyssna ljud i samband med kameraövervakning väger tyngre än integritetsintresset på platsen. Ljudavlyssning anses generellt innebära en stor risk för kränkning av den personliga integriteten, vilket ökar kraven på sökanden att styrka sitt behov av ljudavlyssning. Som exempel kan nämnas att banker får avlyssna och spela in ljud efter anmälan till länsstyrelsen, men endast vid misstanke om brott.

Ljudavlyssning i samband med kameraövervakning på platser dit allmänheten inte har tillträde, som personalutrymmen, får bara ske om den som är ansvarig för övervakningen kan visa att behovet av ljudavlyssning väger tyngre än integritetsintresset. Samma risk för integritetsintrång föreligger på dessa platser som för platser dit allmänheten har tillträde. Det krävs därför mycket tungt vägande skäl även här för att få avlyssna ljud i samband med kameraövervakning.

Mer information

Kameraövervakningslagen

I kameraövervakningslagen finns alla regler för kameraövervakning samlade, både när det gäller platser dit allmänheten har tillträde och platser dit allmänheten inte har tillträde.

Viktiga begrepp

Här reder vi ut några vanliga ord när det gäller kameraövervakning.