Kan man informera om kameraövervakningen på arbetsplatsen på annat sätt än med skyltar?

Fråga

Måste man alltid informera om kameraövervakningen på arbetsplatsen med hjälp av skyltar eller kan man göra det på något annat sätt?

Svar

Upplysning om kameraövervakning ska lämnas genom tydlig skyltning, eller på något annat lämpligt sätt. Även om det bästa sättet att upplysa om kameraövervakning oftast är att sätta upp informationsskyltar kan det finnas situationer där någon annan form av information är mer lämpad. Att bara ge muntlig information anser Datainspektionen däremot är tveksamt av flera skäl. Ett skäl är att det är straffbart att bryta mot upplysningsplikten. Med muntlig information är det svårt att i efterhand kontrollera om upplysningsplikten har uppfyllts. Det är dessutom svårt att på ett bra och praktiskt sätt lämna muntlig information till externa personer, exempelvis besökare och andra utomstående som endast tillfälligt uppehåller sig på platsen. Även i förhållande till anställda krävs det mycket väl avvägda och tydliga rutiner för att det ska kunna vara tillräckligt att endast ge muntlig information.

Frågor och svar

Tillbaka till frågor och svar om kameraövervakning

Frågor och svar om kreditupplysning

Mer information

Kameraövervakningslagen

I kameraövervakningslagen finns alla regler för kameraövervakning samlade, både när det gäller platser dit allmänheten har tillträde och platser dit allmänheten inte har tillträde.

Viktiga begrepp

Här reder vi ut några vanliga ord när det gäller kameraövervakning.