När får jag tillstånd till att filma med en drönare?

Fråga:

När får jag tillstånd till att filma med en drönare?

Svar:

När länsstyrelsen prövar en ansökan vägs intresset av övervakning mot enskildas intresse av att inte bli övervakade. Länsstyrelsen ska särskilt beakta om syftet med kameraövervakningen är att förebygga, avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor eller därmed jämförliga ändamål. Det betyder att möjligheterna att få tillstånd minskar om övervakningen ska ske för något annat ändamål, till exempel rena nöjesflygningar eller för kommersiella syften. Vid avvägningen ska det också särskilt beaktas hur övervakningen ska utföras, om den som kameraövervakar använder sig av teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet och vilket område som ska övervakas.

Frågor och svar

Tillbaka till frågor och svar om kameraövervakning

Drönare

En drönare är en obemannad luftfarkost, det vill säga ett motorförsett luftfartyg utan pilot ombord som kan flyga autonomt eller fjärrstyras. Små drönare med kameror har blivit allt populärare som hobbyleksaker.

Transportstyrelsen

Läs mer hos Transportstyrelsen om tillstånd för luftfarkoster.

Mer information

Kameraövervakningslagen

I kameraövervakningslagen finns alla regler för kameraövervakning samlade, både när det gäller platser dit allmänheten har tillträde och platser dit allmänheten inte har tillträde.

Viktiga begrepp

Här reder vi ut några vanliga ord när det gäller kameraövervakning.