Viktiga begrepp i den nya kameraövervakningslagen

Kameraövervakningslagen innehåller många olika begrepp. Här är förklaringar till de vanligaste.

Kameraövervakning: Kameraövervakning betyder användning av övervakningsutrustning.

Övervakningsutrustning: Övervakningsutrustning är övervakningskameror och övrig övervakningsutrustning (se nedan). Kameraattrapper är inte övervakningsutrustning.

Övervakningskameror: Övervakningskameror är till exempel TV-kameror som, utan att kunna manövreras på platsen, kan användas för personövervakning. Begreppet omfattar också separata tekniska anordningar för avlyssning eller upptagning av ljud som används för personövervakning.

Övrig övervakningsutrustning: Övrig övervakningsutrustning är separata tekniska anordningar för att behandla upptaget bild- och ljudmaterial (det vill säga inte sådan utrustning som används för att ta upp ljud och bild).

I kameraövervakningslagen förklaras också den närmare innebörden av begrepp som tredjeland, behandling, samtycke, personuppgift, banklokal, lokal hos kreditmarknadsföretag, postkontor, butikslokal och tunnelbanestation. Handhållna kameror omfattas inte av kameraövervakningslagen. Det har däremot fordonsmonterade kameror ansetts göra.

Mer information

Kameraövervakningslagen

I kameraövervakningslagen finns alla regler för kameraövervakning samlade, både när det gäller platser dit allmänheten har tillträde och platser dit allmänheten inte har tillträde.

Viktiga begrepp

Här reder vi ut några vanliga ord när det gäller kameraövervakning.