Var måste arbetsgivaren sätta upp skyltar om kameraövervakningen?

Fråga

Vi jobbar i en butik. Vår arbetsgivare har en skylt om att butiken är kameraövervakad vid huvudentrén. Räcker det? Arbetsgivaren kameraövervakar också personalingången, lagret och kassakontoret.

Svar

Nej, det räcker inte. Det ska vara tydligt på förhand för den som går in i ett specifikt utrymme att den platsen är kameraövervakad. Det betyder att det inte är tillräckligt att sätta upp en skylt vid exempelvis huvudentrén till butiken, när det även gäller kameraövervakning som bedrivs i utrymmen intill butikslokalen.

Datainspektionen har i tillsynsbeslut förelagt arbetsgivare att upplysa om kameraövervakningen av personalingång, lager och kassakontor, exempelvis genom tydlig skyltning vid dessa utrymmen. Frågan om omfattningen av skyldigheten att informera har i några fall överklagats till Förvaltningsrätten. Målen är ännu inte avgjorda.

Frågor och svar

Tillbaka till frågor och svar om kameraövervakning

Frågor och svar om kreditupplysning

Mer information

Kameraövervakningslagen

I kameraövervakningslagen finns alla regler för kameraövervakning samlade, både när det gäller platser dit allmänheten har tillträde och platser dit allmänheten inte har tillträde.

Viktiga begrepp

Här reder vi ut några vanliga ord när det gäller kameraövervakning.