Vilka regler finns det för att sätta upp en kamera på en byggarbetsplats?

Fråga

Vilka regler finns det för att sätta upp en kamera som tar stillbilder (till exempel en gång per timme eller fyra gånger per dag) på en byggarbetsplats? Syftet är att dokumentera byggprocessen och visa detta för intressenter, eventuellt genom en så kallad timelapse.

Svar

Om det inte är möjligt att identifiera personer genom kameraövervakningen omfattas den inte av kameraövervakningslagen. Det finns då inga hinder mot att fotografera och visa bilderna för intressenter.

Om det däremot finns en möjlighet att identifiera personer så gäller kameraövervakningslagen. Om kameran är riktad så att den kan övervaka en plats dit allmänheten har tillträde så krävs tillstånd från länsstyrelsen. Om kameran endast övervakar en plats dit allmänheten inte har tillträde behövs inget tillstånd. Däremot måste den som bedriver övervakningen se till att övervakningen inte strider mot reglerna i kameraövervakningslagen.

Läs mer om reglerna i kameraövervakningslagen

När det gäller övervakning av arbetsplatser och arbetstagare som står i en beroendeställning till den som ska bedriva övervakningen, så är det normalt inte möjligt att stödja övervakningen på samtycke. Det innebär att övervakning bara är tillåten om behovet av övervakning väger tyngre än de enskildas intresse av att inte bli övervakade (överviktsprincipen). Detta är samma avvägning som länsstyrelsen gör när de beslutar om tillstånd. Möjligheterna att för kommersiella ändamål få övervaka en arbetsplats, där integritetsintresset väger tungt, är mycket små.

Frågor och svar

Tillbaka till frågor och svar om kameraövervakning

Frågor och svar om kreditupplysning

Mer information

Kameraövervakningslagen

I kameraövervakningslagen finns alla regler för kameraövervakning samlade, både när det gäller platser dit allmänheten har tillträde och platser dit allmänheten inte har tillträde.

Viktiga begrepp

Här reder vi ut några vanliga ord när det gäller kameraövervakning.