Vilka regler gäller för dashcams eller vindrutekameror?

Kan jag köpa en dashcam och använda i min bil utan vidare eller behöver jag tillstånd?

Får jag sätta upp en kamera i min bil och vad krävs i så fall?

Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen 2016 gäller inte kameraövervakningslagen för en kamera som tillfälligt placeras i vindrutan på en bil eller på styret på en cykel och som fortlöpande styrs av föraren genom att kameran sätts på, stängs av och däremellan kontinuerligt styrs av föraren till fordonet. Det innebär att tillstånd till kameraövervakning inte krävs för sådan kameraanvändning.

Högsta förvaltningsdomstolen har i sin bedömning särskilt tagit hänsyn till att kameran sätts på och stängs av manuellt av föraren och att föraren under hela filmandet har kameran i sin närhet och därigenom fortlöpande styr vad som ska filmas. Kameran är därför manövrerad på platsen och uppfyller därmed inte kraven på vad som är en övervakningskamera i lagens mening.

Domen innebär enligt Datainspektionen att en kamera som används på det sätt som beskrivits ovan, inte omfattas av kameraövervakningslagen. Tillstånd behövs därför inte för en sådan kamera. Istället kan personuppgiftslagen bli tillämplig, beroende på vad man gör med det inspelade materialet i efterhand. Det kan bli aktuellt om materialet exempelvis läggs ut öppet på internet.

Det är viktigt att komma ihåg att domen från Högsta förvaltningsdomstolen endast gäller kameror som hanteras på det sätt som beskrivits ovan. Fast uppsatta kameror i eller på fordon som inte kontinuerligt styrs av föraren, till exempel inbyggda kameror i fordon, påverkas inte av domen från Högsta förvaltningsdomstolen och kräver fortfarande tillstånd enligt Datainspektionens bedömning.

Vad gäller för backkameror och night vision-kameror?

Backkameror eller andra kameror (som night vision-kameror) som finns monterade på vissa bilar för att underlätta förarens sikt kräver inte något tillstånd från länsstyrelsen för att använda. Dessa kameror är genom en uttrycklig undantagsbestämmelse i kameraövervakningslagen undantagna från krav på tillstånd.

Mer information

Kameraövervakningslagen

I kameraövervakningslagen finns alla regler för kameraövervakning samlade, både när det gäller platser dit allmänheten har tillträde och platser dit allmänheten inte har tillträde.

Viktiga begrepp

Här reder vi ut några vanliga ord när det gäller kameraövervakning.