Får ett kreditupplysningsföretag lämna ut en kreditupplysning på mig som privatperson för hur låga kreditbelopp som helst?

Fråga:

Får kreditupplysningsföretagen lämna ut en kreditupplysning på mig som privatperson för hur låga kreditbelopp som helst?

Svar:

Ja. Det är inte kreditens storlek som styr. Det som är avgörande för om man får ta en kreditupplysning på en privatperson är om det finns ett legitimt behov.

Läs mer om legitimt behov