Hur får jag reda på innehållet i en kreditupplysning?

Fråga:

Hur får jag reda på innehållet i en kreditupplysning?

Svar:

Varje gång ett kreditupplysningsföretag lämnar ut en kreditupplysning om dig ska du få ett skriftligt meddelande om de uppgifter, omdömen och råd som upplysningen innehåller. Meddelandet ska också innehålla uppgift om vem som har begärt upplysningen, en så kallad beställaruppgift.

Du behöver inte själv begära att få meddelandet, det ska du få automatiskt. Meddelandet ska skickas samtidigt som kreditupplysningen lämnas ut och inte kosta dig någonting. Kreditupplysningsföretagen uppfyller oftast sin informationsplikt genom att skicka en kopia av den kreditupplysning som har lämnats ut – en kreditupplysningskopia.

Samma regler gäller kreditupplysningar om näringsidkare och näringsanknutna personer och när en kreditupplysning har lämnats ut om ett handelsbolag eller kommanditbolag. Andra juridiska personer har varken rätt att få veta vilka kreditupplysningar som har lämnats eller vem som har begärt dem.