Hur får jag veta vad som står om mig i kreditupplysningsregistren?

Fråga:

Hur får jag veta vad som står om mig i kreditupplysningsregistren?

Svar:

Enligt kreditupplysningslagen kan du få besked av ett kreditupplysningsföretag om företaget behandlar uppgifter om dig och i så fall vilka uppgifter som finns. Detta gäller både om uppgifterna finns i dataregister eller om de har lagrats på annat sätt.

Du har rätt att en gång per år gratis få ett sådant registerbesked. Begäran gör du skriftligen direkt till kreditupplysningsföretaget. Begäran ska vara egenhändigt undertecknad. Om du beställer fler besked kan företaget ta ut en skälig avgift.

Också juridiska personer har rätt att få veta vilka uppgifter om den egna verksamheten som finns i ett kreditupplysningsregister. En juridisk person kan dock få betala en skälig avgift för beskedet.

Se vilka företag som har kreditupplysningstillstånd